EET a fakturace

Začněte zdarma

Co je EET?

EET je systém Elektronické Evidence Tržeb, který má Ministerstvu financí ČR pomoci zabránit krácení daní – zejména u tržeb přijímaných v hotovosti. Každá tržba v hotovosti, v stravenkách či v šecích je prostřednictvím internetu ohlášena Finanční správě ČR.

EET a BitFaktura: jednoduchá implementace

Elektronická evidence služeb bude pro Vás hračkou.

Stačí jen:

 • Získat certifikát pro EET z Daňového portálu (pod Správa údajů evidence tržeb).
 • Zadat je do účtu BitFaktury.
 • Přiřadit provozovnu a nastavit její pokladnu jako evidovanou.

A BitFaktura obstará:

 • označení dokladů všemi údaji (provozovna, pokladna, čas tržby, režim tržby, BKP, FIK)
 • veškerou komunikaci s Ministerstvem financí ČR

Koho se týká EET?

Každého podnikatele,
který přijímá tržby:

 • v hotovosti
 • ve stravenkách či v poukazech
 • prostřednictvím šeků a směnek

Netýká se podnikatelů,
kteří přijímají tržby:

 • převodem na účet
 • inkasem
 • platebními kartami

Do systému EET jsou dle tohoto klíče zaváděny všechny podnikatelské subjekty od největších až po svobodná povolání.

Vystavení a evidence faktury v EET

BitFaktura Vám umožňuje:

 • vystavit a zaevidovat všechny faktury v EET
 • separátně vystavit a evidovat faktury evidované v EET a faktury neevidované