Příručka

Inventarizace - jak probíhá inventura?

Barbara

Barbara, 2019-04-04

Inventarizace je souhrnem účetních úkonů, které směřují k sestavení podrobného skutečného seznamu majetkových složek a zdrojů jejich původu k danému dni. Inventarizace spočívá ve stanovení skutečného stavu všech hmotných i peněžních majetkových složek pomocí seznamu, ale také vysvětlení rozdílů mezi stavem zjištěným během inventarizace (skutečností) a stavem vyplývajícím z účetní evidence.

 

Inventarizace stavu skladových zásob připravená k určitému dni umožňuje stanovení rozdílů vyplývajících z vedení skutečného stavu prostředků se stavem vyplývajícím z účetní evidence. Základním cílem inventarizace jeo ověření stavu výrobků (aktiv a pasiv dané skladové jednotky) vykazovaných v účetních knihách.