BitFaktura Příručka


Příručka

Náklady - definice

Barbara

Barbara, 2019-04-04

Náklady jsou složky práce vyjádřené částkou, v tom trvalé prostředky, oběhové prostředky, nemateriální a právní hodnoty, služby práce i další výdaje, které jsou spojeny s výkonem podnikatelské činnosti.

 

Druhy nákladů

Náklady dělíme několik způsoby, s ohledem na kritéria, která jsme přijali. Rozlišujeme následující druhy nákladů - externí služby, daně a poplatky, odpisy, spotřeba materiálu a energií, mzdy, sociální pojištění a ostatní náklady.

Náklady můžeme také rozdělit na trvalé - které se nemění bez ohledu na velikost výroby a variabilní, které jsou podmíněny velikostí výroby a jsou mezi ně zařazeny např. náklady na materiál, mzdy zaměstnanců.