BitFaktura Příručka


Příručka

Objednávka

Barbara

Barbara, 2019-04-04

Objednávka je jedním z řady dokladů, které BitFaktura.cz podporuje. Na jejím základě se provádějí dodávky, poskytují služby. Podáním objednávky se objednatel zavazuje zakoupit zboží nebo služby za podmínek stanovených v nabídce.