BitFaktura Příručka


Příručka

Příjem - co to je příjem a jak ho vypočítat?

Barbara

Barbara, 2019-04-03

Příjmy jsou součtem prodeje majetku, zboží a služeb firmy vyjádřený netto za daný kalendářní rok.

Rozlišujeme 3 typy příjmů - finanční, z prodeje a provozní.

 

Finanční příjmy mohou zahrnovat:

- dividendy a podíly na zisku

- příjmy z prodeje finančních aktiv, např. akcií, podílů, dluhopisů a dalších cenných papírů (směnky, šeky)

- kurzovní rozdíly (kladné)

- úroky z bankovních depozitů, úroky z prodlení, úroky z cenných papírů.

Tento článek není právní či daňovou radou a nemůže být takto ani interpretován. Obsah v něm uvedený se může změnit. Čtenář používá názory uvedené jeho Autorem pouze pro vlastní potřebu a výlučně na vlastní odpovědnost.