Příručka

Vnitrounijní faktura

Barbara

Barbara, 2019-04-04

Vnitrounijní faktura je faktura, která dokumentuje dodávky zboží v rámci unie. Vnitrounijní dodávka zboží je export zboží z jednoho státu do jiného členského státu Evropské unie ve prospěch subjektu, který má platné číslo DIČ EU. Dodávka zboží musí proběhnout po provedení úkonů stanovených v čl. 7 zákona o DPH.

Kdy může být vystavena?

Ve vztahu k vnitrounijní dodávce zboží musí plátce vystavit fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, během něhož došlo k výdeji nebo přesunu zboží. Tento předpis má zcela zásadní význam v případě, kdy uvedeme, že u vnitrounijní dodávky zboží vzniká daňová povinnost ve chvíli vystavení faktury plátcem daně, ovšem nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, během něhož k takové dodávce došlo (čl. 20 zákona o DPH).

 

Tento článek není právní či daňovou radou a nemůže být takto ani interpretován. Obsah v něm uvedený se může změnit. Čtenář používá názory uvedené jeho Autorem pouze pro vlastní potřebu a výlučně na vlastní odpovědnost.