BitFaktura Příručka


Příručka

Výnosy - definice a čím se liší od příjmů?

Barbara

Barbara, 2019-04-04

Výnos podmiňujeme dosaženým příjmem. Abychom mohli hovořit o vzniku výnosu, musí být příjmy vyšší než náklady, které jsme vynaložili za účelem dosažení výnosu (zisku). Jedná se tedy o částku, kterou dostaneme po odečtení všech nákladů.

 

S tímto pojmem jsou spojeny dva jiné - příjmy a daň z příjmu, který musí plátce daně odvést z dosaženého zisku (výnosu).

 

Tento článek není právní či daňovou radou a nemůže být takto ani interpretován. Obsah v něm uvedený se může změnit. Čtenář používá názory uvedené jeho Autorem pouze pro vlastní potřebu a výlučně na vlastní odpovědnost.