Obecné funkce

E-mailová adresa pro zasílání faktur

Standardizovali jsme zasílání dokumentů e-mailem. Nyní, pokud chcete odeslat fakturu zákazníkovi, budou e-mailové adresy odesílatele shromažďovány v následujícím pořadí:

1) adresu z nastavení účtu v poli E-mailová adresa, ze které budou zákazníkům zasílány e-maily, v Nastavení > Nastavení účtu > Odesílání e-mailem

Emailova adresa

2) adresa z nastavení oddělení v cestě Nastavení > Údaje společnosti > Upravit oddělení/firmu > Kontakt > E-mail

Upravit email

3) adresa uživatele, se kterým se přihlašujete do BitFaktury.

Reverse charge

Pokud vystavíte dokument Reverse Charge jako dvojjazyčný dokument, zobrazí se na místě Poznámky/Notes také překlad do dvou jazyků. Před změnou zde byly informace pouze v češtině.

Filtrování podle štítků

V BitFaktuře můžete vyhledávat zákazníky i produkty podle štítků. V květnu jsme nahráli opravu, která umožňuje správné filtrování štítků obsahujících velká písmena.

Stitky

 

Ceníky

Byla přidána možnost čtení sazeb DPH produktů po importu ceníků do systému.

Skladové dokumeny

V náhledu seznamu Prodáno bez skladových dokladů na produktové kartě byla nahrána oprava, díky které se správně zobrazují zálohové platby, na které byla vystavena konečná faktura (platí pouze pro účty se zapnutou možností automatického vytváření skladových dokladů).

Integrace

V květnu jsme vylepšili fungování všech našich integrací, níže je seznam nejdůležitějších změn.

Aplikace/Doplňky

Možnost Aplikace/Doplňky viditelná v hlavní nabídce byla změněna na Integrace a doplňky.

Integrace a doplnky

 

Woocommerce

Zabezpečení pro tlačítko Opakovat pro historii objednávek bylo nainstalováno v Nastavení > Integrace a doplňky > E-Commerce > Nastavení > Podrobnosti. Ochrana má zabránit duplicitním fakturám opakovaným kliknutím na Opakovat.

Mobilní aplikace

Chcete vystavovat faktury ještě efektivněji a rychleji? Určitě vyzkoušejte mobilní aplikaciBitFaktura!

Zákaznický formulář

Zákaznický formulář byl rozšířen o dvě nová pole: Zkrácený název (systém) - pole, které vyplníte sami, Druh – vyberte ze seznamu.

 

Zkraceny nazev

Vytvoření oddělení

Byla přidána možnost vytvořit oddělení, i když v systému ještě není vystaven žádný doklad. Chcete-li to provést, postupujte podle cesty Menu v levém horním rohu > Nastavení účtu > Údaje společnosti > Přidat novou sekci.

 

Pridejte novou sekci