Bezpečná fakturace

  
 

Bezpečnost používání Webové stránky BitFaktura je pro nás nesmírně důležitá. Moderní technologická základna, monitorování nejnovějších bezpečnostních standardů a splnění všech požadavků kladených Institucemi působícími na území Polska – všechny tyto prvky jsou zárukou bezpečného používání nástroje.

Tímto zaručujeme, že při používání aplikace BitFaktura jsou v ní obsažené údaje k dispozici pouze Vám. Pracovníci Webové stránky BitFaktura.cznemají přístup k vydávaným dokumentům a veškeré informace týkající se zákazníků, produktů a dalších údajů zveřejněných na Webové stránce nejsou v žádném případě šířeny.         

Přihlášení do systému – na internetové stránce BitFaktura.cz je příslušná zákaznická zóna, ze které by mělo proběhnout přihlášení se k webu. Přihlašovací jméno a heslo se dostává při prvním přihlášení do systému. Pokud jste při registraci použila/použil účet Facebook/ Google, pak na Webové stránce BitFaktura platí ta přihlašovací jména a hesla, která byla obdržena na těchto službách.         

Záložní kopie – všechny údaje týkající se zákazníků, produktů a vydaných účetních dokumentů jsou každý den ukládány (tzv. zálohování dat), a proto Vám zaručujeme, že je neztratíte.   

Šifrování dat – přenos dat mezi BitFaktura.cz a počítači zákazníků je zabezpečen certifikátem SSL, obdobná řešení se používají pro elektronické bankovnictví .

Co můžete udělat, aby používání nástroje BitFaktura.cz bylo bezpečné:

  • při registraci do systému zadejte heslo, které kromě písmen bude obsahovat čísla a malá a velká písmena. Pamatujte si, že tyto údaje musí být tajné, neukládejte je nikam a neukazujte je nikomu;
  • přihlaste se do systému vždy z internetové stránky https://BitFaktura.cz – zkontrolujte, zda adresa na přihlašovací stránce začíná předponou https, která znamená protokol a odpovídá za bezpečnost připojení;
  • při přihlášení se k BitFaktura.cz použijte pouze důvěryhodné počítače a mobilní zařízení;
  • pravidelně měňte své přístupové heslo z úrovně profilu uživatele;
  • po dokončení práce v systému si pamatujte, abyste použili pro odhlášení tlačítko „Odhlásit“.