Zabezpečení

Zaručujeme bezpečnou fakturaci

Přečtěte si tipy níže a postarejte se společně s námi o zabezpečení dat.

Zprávy

Popis nebezpečí

Jak se přihlásit do BitFaktury bezpečně?

Pozorně si přečtěte zprávy a upozornění, které se zobrazují při přihlašování – zejména ty, které se týkají zabezpečení. Nezapomínejte, že podvodníci dokáží zfalšovat internetové stránky, aby vypadaly jako ty, které dobře znáte. Pokud vás při pohledu na stránku něco zaskočilo nebo jste museli řešit její neobvyklou činnost, kontaktujte nás na info@bitfaktura.cz.

Neotevírejte podezřelé e-maily a přílohy – mohou napadnout vaše zařízení viry.

Neotevírejte přihlašovací odkazy z e-mailových zpráv – může jít o pokus o phishing. Platí to pro každou vaši e-mailovou adresu a všechny přijaté zprávy.

Seznamte se s možnostmi zabezpečení přihlášení, které nabízí BitFaktura:

K přístupu na přihlašovací stránku nepoužívejte vyhledávače (Google, Yahoo, Bing atd.). Nalezené výsledky vyhledávání mohou odkazovat na falešné stránky. Místo toho přejděte na internetovou stránku: https://bitfaktura.cz a klikněte na „Přihlásit se“ nebo ručně zadejte adresu přihlašovací stránky https://app.bitfaktura.cz/login

Ověřte si, že jste na správné stránce:

 1. zkontrolujte, zda se v prohlížeči zobrazuje pole adresy stránky: https://app.bitfaktura.cz/login nebo https://_PREDPONA_VAŠEHO_ÚČTU_.bitfaktura.cz/login

 2. ověřte si, že adresa začíná na „https://“

 3. zkontrolujte, zda se v okně prohlížeče před adresou webové stránky zobrazuje znak visacího zámku – to znamená, že je spojení šifrováno, čili jsou zašifrována i všechna data vyměňovaná mezi vaším prohlížečem a servery BitFaktura.cz

 4. nikdy neignorujte upozornění prohlížeče na neplatný bezpečnostní certifikát

 5. kontrolujte správnost bezpečnostního certifikátu – měl by být vydán pro bitfaktura.cz; dělá se to tak, že:

  1. na stránce https://app.bitfaktura.cz/login kliknete na visací zámek na levé straně adresy
  2. v rozbalené nabídce zadejte Certifikát (Platný)
  3. zkontrolujte, že byl certifikát vydán pro  bitfaktura.cz

Používání systému

Bezpečnost používání internetové stránky bitfaktura.cz je pro nás mimořádně důležitá, a proto zaručujeme, že při používání aplikace bitfaktura.cz budou údaje na ní uvedeny dostupné pouze vám. Zaměstnanci webové stránky bitfaktura.cz nemají přístup k vystaveným dokumentům a žádné informace týkající se zákazníků, produktů či jiné údaje zveřejněné na internetové stránce se nijak nešíří.

BitFaktura umožňuje přiřadit faktuře stav (odeslaná, zaplacená, nezaplacená), abyste ji nemuseli znovu upravovat.

Přihlašování do systému - na stránce bitfaktura.cz je k dispozici příslušná zákaznická zóna, ze které byste se měli přihlašovat na stránku. Přihlašovací jméno a heslo se přidělují při první registraci v systému. Pokud jste k registraci použili účet na Facebooku či Google, přihlašovací jména a hesla, která vám byla přidělena na těchto službách, budou platit i na BitFaktuře.

Zálohy - všechny údaje o zákaznících, produktech a vystavených účetních dokladech se každý den ukládají (probíhá tzv. zálohování dat), proto vám garantujeme, že o ně nepřijdete.

Šifrování dat - přenos dat mezi bitfaktura.cz a počítači zákazníků je zabezpečen certifikátem SSL, podobná řešení se používají v elektronickém bankovnictví.

Co můžete udělat, aby bylo používání BitFaktury bezpečné:

 • při registraci si vyberte silné heslo obsahující čísla, speciální znaky a malá a velká písmena; nezapomínejte, že tyto údaje by měly být tajné – nikde je neukládejte a nezveřejňujte
 • ověřte si, že adresa začíná na „https://“
 • vždy se přihlašujte na https://bitfaktura.cz – zkontrolujte, zda adresa na přihlašovací stránce začíná předponou „https“, což znamená protokol zodpovědný za zabezpečení připojení
 • při přihlašování používejte pouze důvěryhodné počítače a mobilní zařízení
 • pravidelně si měňte heslo na svém uživatelském profilu
 • po skončení práce nezapomeňte použít tlačítko Odhlásit se

Hlaste bezpečnostní rizika

Pokud jste si všimli nějaké bezpečnostní hrozby (přišla vám faktura vytvořená uživatelem BitFaktury, kterou jste neočekávali, obdrželi jste podezřelý e-mail se žádostí o přihlášení se na účet nebo poskytnutí přihlašovacích údajů při pokusu o přihlášení na svůj účet, v systému chybí protokol SSL či jste si všimli něčeho, co může znamenat, že přihlašovací stránka byla zkopírována kvůli phishingu atd.), dejte nám vědět!