Nový rok vždy přináší změny v podmínkách podnikání. Rok 2021 je o koronakrizi barvitější a počet změn o to vyšší. Mnohé z nich by mohly podnikatelům dokonce i usnadnit život. Změny, které určitě usnadní fakturování všem, přináší fakturace BitFaktura.

 1. Co chystá BitFaktura na rok 2021?
  1. Mobilní aplikace
  2. EET
  3. Cenová nabídka a dodací list
  4. Doklady v ISDOC
 2. Novinky pro podnikatele v roce 2021
  1. Paušální daň pro OSVČ
  2. Zdravotní a sociální pojištění
  3. Sleva na poplatníka
  4. Odklad EET
  5. Zrychlené odpisy
  6. Vyšší jednorázový odpis
  7. Snížení spotřební daně z nafty
  8. Prodloužení lhůty přiznání k dani z příjmu v elektronické podobě
  9. Stravenkový paušál
  10. Solidární daň nahradí druhé pásmo daně z příjmu
 3. Pomoc BitFaktury v koronakrizi

Smartphone a aplikace

Co chystá BitFaktura na rok 2021?

Mobilní aplikace

BitFaktura připravuje uvolnění plnohodnotné mobilní aplikace. Ta nabídne:

 • integraci s účtem BitFaktura.cz; 
 • odesílání dokladů přímo z appky; 
 • přístup k pokročilým funkcím, nastavením a reportům;
 • přístup ke všem typům dokladů;
 • statistiky prodejů;
 • vystavování vícejazyčných faktur;
 • přepočítávání měn podle aktuálních kurzů ČNB;
 • obsluhu několika účtů.

Vývoj aplikace je hotov. Už zbývají jen poslední úpravy uživatelského prostředí. Na mobilní appku BitFaktura.cz pro Android se můžeme těšit v prvním kvartále 2021 a verze pro iOS by měla brzy následovat.

EET

Elektronická evidence tržeb

I když je povinnost elektronické evidence tržeb z důvodů koronaviru odložena až do 1. ledna 2023, je EET již plně implementováno v systému fakturace BitFaktury. Fungování přibližuje Barbara Supiková, ambasadorka BitFaktury pro ČR:

Uživatel aktivuje EET v BitFaktuře jedním kliknutím. V nastavení EET zadá svůj certifikát s heslem a bude moci začít EET používat. Po vystavení faktury má možnost tuto fakturu v EET zaevidovat – v případě potřeby i stornovat. Funkce je dostupná od tarifu Standard.

Implementace EET je v BitFaktuře hotová. Zpřístupněna bude v nejbližší době.

Cenová nabídka či dodací list

Cenová nabídka a dodací list (nové doklady)

Obchodní komunikaci usnadní cenové nabídky. Přímo z databáze skladu budete moci vytvořit nabídku s cenami upravenými na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ta navíc poslouží i k rychlému vytvoření následující faktury a k dokumentování celého obchodního případu.

Někteří zákazníci a přebírky zboží vyžadují i dodací listy. Ty lze vystavit 1:1 k fakturám, ale i ručně editovat. Dodací listy i cenové nabídky budou těžit z globální uživatelské vstřícnosti BitFaktury: našeptávat produkty a kontakty, načítat údaje z ARES aj.

ISDOC

Doklady v ISDOC

ISDOC je formát elektronické fakturace, který umožňuje snadný přenos dat mezi různými fakturačními, účetními a ekonomickými systémy v ČR. Dohodli se na něm přední výrobci softwaru a posléze připojili další vývojáři.

Nyní možnosti exportu i do ISDOC rozšiřuje BitFaktura. Fakturovaná strana tak snadno naimportuje vystavenou fakturu do svého systému – bez ohledu na to, o jaký systém se jedná. ISDOC je navíc možno opatřit elektronickým podpisem, a tak umožnit rychlé ověření původu a platnosti dokladu.

rok 2021

Novinky pro podnikatele v roce 2021

Paušální daň pro OSVČ

Paušální daň má být cestou k snadnému vypořádání veškeré administrativy spojené s odváděním daně z příjmu a placením sociálního a zdravotního pojištění. Vše se odbyde na jednom formuláři a jednou platbou měsíčně.

Výše paušální daně pro rok 2021 činí Kč 5.469,- měsíčně. Skládá se z:

 • minimální částky zdravotního pojištění; 
 • 1,15násobku minimální částky sociálního pojištění a
 • daně z příjmu ve výši Kč 100,- měsíčně.

Možnost využít paušální daně se nabízí pouze OSVČ s předpokládanými příjmy do 1 000 000 Kč ročně, které nejsou plátci DPH (ale mohou být identifikovanou osobou).

Paušální daň se nemusí vyplatit každému. Při jejím využití totiž poplatník nebude moci využít slevy na dani, daňová zvýhodnění ani nezdanitelný základ daně. Typickým beneficientem tedy bude OSVČ se 40% výdajovým paušálem, který krom slevy na poplatníka nemá nárok na žádnou slevu na dani. Výhodnost paušální daně snadno zjistíte pomocí kalkulačky Ministerstva financí ČR.

Přechod na paušální daň je možný k 1. dni daného zdaňovacího období, tj. roku. O změně je třeba informovat finanční úřad do 10. dne zdaňovacího období – tedy do 10. ledna. Nejsnadněji tak učiníte pomocí online formuláře Oznámení o vstupu do paušálního režimu

Splatnost paušální daně je do 20. dne měsíce, za který se platí. Výjimkou je první platba paušální daně (tedy i platba za leden 2021), která je splatná až se splatností druhé platby.

Česká správa sociálního zabezpečení

Zdravotní a sociální pojištění v roce 2021

Minimální záloha sociálního pojištění se v roce 2021 zvyšuje na Kč 2.588,- pro hlavní činnost a Kč 1.036,- pro činnost vedlejší. Povinnost platit novou výši záloh platí až další měsíc od měsíce, kdy bude podán Přehled o příjmech a výdajích. Zálohy na sociální pojištění je třeba od roku 2020 zaplatit do konce příslušného měsíce.

Minimální záloha zdravotního pojištění se pro rok 2021 zvyšuje na Kč 2.393,-. Povinnost platit novou výši záloh platí od ledna. Záloha je splatna do 8. dne následujícího měsíce.

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka zůstává pro přiznání k dani z příjmu za 2020 stejná, tj. Kč 24.840,-. Zvýší se ovšem v dalších daňových přiznáních, a to sice na Kč 27.840,- za rok 2021 a na Kč 30.840,- za rok 2022

Odklad EET

Povinnost elektronicky evidovat tržby se odkládá až do 1. ledna 2023, a to pro všechny čtyři vlny EET.

Zrychlené odpisy

Podpořit ekonomiku v době koronaviru mají i zrychlené odpisy. A proto je možné majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 odpisovat zrychleně. Podle Ministerstva financí ČR:

Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let.

 

Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny. 

Vyšší jednorázový odpis

Kromě zrychlených odpisů se ministerstvo financí chystá i zvýšit částku pro okamžité odepsání majetku. Trvale zvyšujeme hranici pro povinné odpisování ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek do této částky bude moci podnikatel odepsat jednorázově, vysvětluje ministryně financí ČR Alena Schillerová.

nafta

Snížení spotřební daně z nafty

Náklady na dopravu by se měly snížit díky nižší spotřební dani z nafty. Ta od 1. ledna 2021 klesla o 1 korunu na litr. Ministerstvo financí predikuje: S ohledem na vysoce konkurenční trh očekáváme, že se toto snížení daně postupně promítne do konečné ceny pohonných hmot. Reálně cenu nafty ovlivní maloobchodní prodejce, tendence těžařů omezovat nadprodukci a měnový vývoj české koruny vůči americkému dolaru.

Prodloužení lhůty přiznání k dani z příjmu v elektronické podobě

Termínem pro přiznání k dani z příjmu zůstává 1. duben. Ovšem elektronickou formu přiznání je možno nově podat o měsíc později – až do 2. či 3. května (s ohledem na to, jak vycházejí pracovní dny).

Elektronickým podáním se dle Generálního finančního ředitelství (PDF) rozumí:

datová zpráva učiněná prostřednictvím:

 • datové schránky;
 • aplikace EPO podepsané uznávaným elektronickým podpisem; 
 • aplikace EPO s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit
 • do jeho datové schránky; 
 • aplikace EPO se zaručenou identitou; 
 • aplikace Daňová informační schránka.

Stravenkový paušál

Příspěvek na stravování je nově možno poskytovat i přímo v peněžní formě, a to při zachování daňové podpory. Stravenkovné bude do zákonem stanovené výše na straně zaměstnanců osvobozeno od daní i pojistných odvodů. Stravenkový paušál platí od 1. ledna 2021 i přes nejasnosti ohledně podpisu prezidenta, který příslušný soubor zákonů ani nepodepsal, ani nevetoval.

15 % vs 23 %

Solidární daň nahradí druhé pásmo daně z příjmu

S příchodem roku 2021 se ruší superhrubá mzda a s ní související solidární daň. Tu nahradí daňová progrese v podobě druhého pásma daně zdaňovaného 23 procenty pro příjmy, které ročně přesáhnou 48násobek průměrné mzdy. Druhé daňové pásmo se vztahuje i na příjmy z pronájmu, kapitálového majetku a tzv. ostatní příjmy.

A protože tato změna nezačala platit na počátku roku 2021, mohou si osoby podávající daňové přiznání vybrat mezi placením:

 • po staru – daň 15 % a solidární přirážka, 
 • nebo podle nové úpravy v daňových pásmech 15 % a 23 %. 

BitFaktura

Pomoc BitFaktury v koronakrizi

I když je starý rok už pryč, COVID-19 a důsledky opatření proti němu stále ovlivňují podnikání v České republice. BitFaktura proto nabízí podnikatelům slevu 20 % na jakýkoliv tarif objednaný po dobu koronakrize. Kód slevy najdete přímo v Ceníku tarifů.

Jestliže si nevíte rady s fakturací, s fungováním aplikace či prostě s čímkoliv, co se týká fakturace a BitFaktury, pomůže Vám přímo ambasadorka Barbara Supiková. Chytíte ji na emailu barbara.supikova(a)gmail.com či na telefonu +420 296 330 543 od pondělí do pátku mezi 9 a 17 hodinou.

Zdroje