DPH OSS - co to je, koho se týká a co stojí za to vědět?

Jolanta Rustecki Jolanta Rustecki 2022-09-28

Co je to DPH OSS?

DPH-OSS (kde "OSS" znamená "One-Stop-Shop") je rozšířením procedury DPH-MOSS. Postup MOSS byl v platnosti do 30. června 2021 a OSS - jak již bylo zmíněno - od 1. července 2021.

Režim DPH-OSS je navržen tak, aby umožnil zúčtování a platbu DPH prostřednictvím daňové správy jedné vybrané země Evropské unie.

To znamená, že pokud plátce použije režim DPH-OSS, musí si nejprve vybrat jednu ze zemí Evropské unie (někdy je země vybraná předem). Vybraný členský stát bude zemí EU identifikace a prodávajícímu registrovanému k DPH-OSS je povinen poskytnout elektronický systém, přes který může podávat fakturační prohlášení. OSS DPH zaplacená v zemi identifikace EU je rozdělena a převedena do zemí spotřeby EU a obchodník se nemusí starat o registraci v každé zemi spotřeby EU. Pro podnikatelské subjekty je to opravdu velká pomoc.

 

DPH-OSS - pro koho? 


Režim DPH-OSS má dvě možnosti:

 • Režim EU,
 • Režim mimo EU.

V závislosti na tom, zda prodejce ma sídlo v rámci EU, se může přihlásit k jednomu ze dvou typů režimů.

 

Kdo se může registrovat do režimu EU DPH-OSS?


Osoba, která se může zaregistrovat do režimu DPH-OSS:

 • má sídlo nebo trvalé místo podnikání na území Evropské unie,
 • je provozovatelem elektronického rozhraní bez ohledu na to, zda má sídlo nebo trvalé místo podnikání na území Evropské unie,
 • podnikatel ze zemí mimo Evropskou unii, bez sídla nebo trvalého místa podnikání na území Evropské unie.

 

Na které transakce se vztahuje režim EU DPH-OSS?


Transakce, na které se vztahuje režim EU DPH-OSS, závisí na tom, kdo je registrován k využití této procedury.

Pokud mluvíme o osobě se sídlem (případ 1 ve výše uvedeném odstavci), může provádět transakce s vypořádáním OSS, jako jsou:

Režim EU v tuzemsku může využít pouze osoba, která uskutečňuje vybraná plnění povolená pro režim EU a zaregistruje se do tohoto režimu. Režim EU je zaměřen zejména na odvod DPH u přeshraničních plnění v rámci EU. Pouze provozovatel elektronického rozhraní uvádí v režimu EU i vnitrostátní dodání zboží, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní.

 

Kdo se může zaregistrovat do režimu DPH-OSS mimo EU?


Zde je věc mnohem jednodušší, protože do mimounijního řízení se může přihlásit pouze osoba, která je podnikatelem, ale nemá sídlo ani trvalé místo podnikání na území Evropské unie.

 

Na které transakce se vztahuje postup DPH-OSS mimo EU?


Podnikatel, který je registrován v režimu DPH-OSS mimo EU, a nemá tedy sídlo pro podnikatelskou činnost, může v době, kdy poskytuje služby osobám nezaregistrovaným k dani, vypořádat DPH postupem VAT-OSS (nejčastěji se jedná ospotřebitelé).

Mezi takové služby patří například:

 • hotelové ubytování,
 • poskytování dopravních služeb a pronájem dopravních prostředků,
 • elektronické služby,
 • telekomunikační služby,
 • vysílací služby,
 • služby například v oblasti kultury nebo sportu.

 

Je DPH-OSS povinné?


Ne, registrace k režimu DPH-OSS je dobrovolná. I když poplatník podmínky splní, nemusí podávat příslušnou žádost.

Je však třeba pamatovat na to, že pokud podnikatel nechce využívat DPH-OSS, musí se registrovat k DPH v každé zemi Evropské unie, do které je jeho zboží zasíláno (pokud jsou kupujícím soukromé osoby). Mnoho podnikatelů se proto rozhodne zařídit si proceduru DPH-OSS a vypořádat DPH v rámci jednoho hromadného prohlášení za všechny členské státy.

 

Mohu si vybrat libovolnou zemi EU pro identifikaci?


Pokud se prodávající zaregistroval do režimu DPH-OSS mimo EU a je poskytovatelem služeb mimo Evropskou unii, může si vybrat jednu, kteroukoli zemi EU.

Pokud je naopak prodejce registrován do režimu EU, pak nedochází k výběru země. Země identifikace je země, kde má firma sídlo.

Nemá-li podnikatel sídlo, bude státem identifikace země, kde má trvalé místo podnikání. A pokud obchodník nemá sídlo ani trvalé místo podnikání, musí si vybrat zemi Evropské unie, ze které zasílání nebo přeprava zboží začíná.

 

Jak se zaregistrovat k DPH OSS?

 
Podmínkou registrace do režimu EU je registrace k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba.
Osoba, která je již registrovaná jako plátce nebo identifikovaná osoba, postupuje dále dle registrace do režimu EU.
Aby poplatník mohl začít využívat proceduru DPH-OSS, musí nejprve vyplnit elektronický formulář na webu https://www.financnisprava.cz/ 
 
Registrace je možná pouze elektronicky na daňovém portále Finanční správy prostřednictvím formuláře v části Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Po vyplnění formuláře je třeba podání přihlášky autentizovat jedním z následujících způsobů:
 
 1. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
 2. s využitím přístupu se zaručenou identitou (např. NIA nebo eObčanka),
 3. prostřednictvím daňové informační schránky (Portál Moje daně – přihlášení do DIS+).
Součástí žádosti o registraci je i žádost o přístup uživatele do autentizované části daňového portálu ve zvláštní aplikaci pro OSS - režim EU, kde se později podávají daňová přiznání. Žádosti o přístup mohou být podány i po registraci, například pokud bude uživatel žádat o přístup pro další osoby.

 
Zpět