Čarové kódy urychlují vystavČarové kódy urychlují vystavení i zpracování fakturení i zpracování faktur

EAN na faktuře: zpracování a přebírka v řádu minut

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2020-02-19

Čárové kódy vznikly, aby zjednodušily a automatizovaly cestu od výrobce až ke spotřebiteli. Své poslání plní na výbornou, a proto jsou dnes na každém produktu. Několik míst zbytečně trpí absencí EAN kódů. A to přesto, že je jejich implementace triviální. Čím vším mohou EANy přispět fakturaci a vztahu s odběrateli obecně?

Implementace EAN kódů je jednoduchá. Většina fakturací nabízí skladovou evidenci, některé dokonce i v nižších tarifech v podobě přehledu produktů. Od plnohodnotné fakturace se pak dá očekávat, že: 

 • disponuje přehledem produktů, ve vyšších tarifech skladovou evidencí;
 • databáze zahrnuje identifikátor EAN kód u každé položky; 
 • ten lze plnit:
  1. ručně;
  2. čtečkou;
  3. datovými můstky z jiných datových zdrojů;
 • má kontrolní mechanismy, které
  • zabraňují přiřazení stejného EAN kódu různým položkám;
  • verifikují čárový kód podle vnitřní syntaxe odpovídající normy, jako je kontrolní součet standardu EAN-13.

Výhody čárových kódů

Rychlost vystavení faktury pomocí EAN

Jestliže fakturační řešení značně usnadňují fakturaci, pak využití čárových kódů z ní dělá hračku. Sebedelší fakturu napoložkujete v řádu minut – v momentě, kdy jsou zboží a sklad příliš velké, stačí použít náhradu v podobě nálepek. Všichni si vybavíme, jak prodavačka otočí listem pomocného letáčku a odpípne kód zboží. Díky bezdrátovým čtečkám EANů můžete běhat po skladu stejně jako sedět v teple kanceláře a vystavovat jednu fakturu za druhou.

Rychlost přebírky a importu zboží

Fyzická přebírka

Na straně odběratele je třeba zboží přebrat aneb:

 • fyzicky zkontrolovat zboží: druh, typ, barva, model, provedení atd.
 • zjistit počty každé položky; 
 • a tak verifikovat údaje na faktuře/dodacím listu.

Ať už děláte fyzickou přebírku od položek na faktuře k dohledávání zboží – nebo jedete po fyzických položkách a dohledáváte je na faktuře – je to pomalé. Sebelepší způsob práce se nevyrovná postupu: naskenovat položku – určit počet – odsouhlasit s fakturou. Navíc už i  tento postup zastarává. Mnohdy jen skenujete kus po kuse a systém sám si odsouhlasí druh zboží a postupně dopočítá i počty.

Import zboží do systému

V dřevních časech podnikového software to fyzickou kontrolou nekončilo. Ještě bylo třeba zboží naťukat do systému. Mnohdy se spoustou doplňujících parametrů, někdy se dělala cenotvorba kus od kusu.

Dnes, když Vám kouká zákazník do přebírky na prodejně, klidně mu můžete prodat zaevidované zboží:

1) Odpípnete vstup – [systém zaeviduje položku, počet, načte nákupní cenu, dopočítá cenu prodejní] – 2) odpípnete prodej. Kasa se otevírá... a inkasujete.

Jinými slovy: díky čárovým kódům máte přebírku i zavedení zboží hotové během chvilky. Stačí, když odpípáte kódy a zkontrolujete fyzický stav zboží – veškerou datovou práci a kontrolu udělá navázaný systém sám.

Vyšší komfort pro klienty i zaměstnance

Obecné usnadnění a urychlení práce se zbožím, fakturací a pohyby dat má jednu zásadní výhodu: komfort. Jestliže si Váš zákazník má vybrat ze 3 na chlup stejných dodavatelů, rozhodne to, jak moc se s celým dodavatelsko-odběratelským vztahem nadře. Proto se EAN kódy umísťují přímo na fakturu. Protože zlepšují vztah s odběratelem.

A ač si to bezohlední kapitalisti neuvědomují, spokojený zaměstnanec, kterému se pracuje dobře, má mnohem více času na důležitější úkoly a dělá mnohem méně chyb a nakonec představuje i mnohem menší riziko personálních nákladů způsobených fluktuací.

Navigace k tisku EAN kódů v BitFaktuře

Jak nastavit EAN kódy na faktuře?

Zpřístupníme EAN kódy

 • vpravo nahoře odklikneme NastaveníNastavení účtu;
 • v levém menu navigujeme KonfiguraceProdukty
 • v sekci Produkty zaškrtneme položku EAN kód na produktech a
 • na plovoucím okénku na spodní části obrazovky potvrdíme Uložit.

V tento moment máme zpřístupněné EAN kódy u produktů.

Dále běžně vystavíme fakturu odběrateli, zařadíme položky, uložíme fakturu.

Tisk faktury s EAN kódy

Tisk faktury s EAN kódy

Už nám jen zbývá fakturu vytisknout. U uložené faktury zvolíme v horním menu Tisk a vybereme možnost Tisknout s EAN kódy. Výsledná faktura potěší každou čtečku odběratelů:

Faktura s čárovými kódy EAN

Zdroje

Čarové kódy urychlují vystavČarové kódy urychlují vystavení i zpracování fakturení i zpracování faktur

EAN na faktuře: zpracování a přebírka v řádu minut

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2020-02-19

Čárové kódy vznikly, aby zjednodušily a automatizovaly cestu od výrobce až ke spotřebiteli. Své poslání plní na výbornou, a proto jsou dnes na každém produktu. Několik míst zbytečně trpí absencí EAN kódů. A to přesto, že je jejich implementace triviální. Čím vším mohou EANy přispět fakturaci a vztahu s odběrateli obecně?

Implementace EAN kódů je jednoduchá. Většina fakturací nabízí skladovou evidenci, některé dokonce i v nižších tarifech v podobě přehledu produktů. Od plnohodnotné fakturace se pak dá očekávat, že: 

 • disponuje přehledem produktů, ve vyšších tarifech skladovou evidencí;
 • databáze zahrnuje identifikátor EAN kód u každé položky; 
 • ten lze plnit:
  1. ručně;
  2. čtečkou;
  3. datovými můstky z jiných datových zdrojů;
 • má kontrolní mechanismy, které
  • zabraňují přiřazení stejného EAN kódu různým položkám;
  • verifikují čárový kód podle vnitřní syntaxe odpovídající normy, jako je kontrolní součet standardu EAN-13.

Výhody čárových kódů

Rychlost vystavení faktury pomocí EAN

Jestliže fakturační řešení značně usnadňují fakturaci, pak využití čárových kódů z ní dělá hračku. Sebedelší fakturu napoložkujete v řádu minut – v momentě, kdy jsou zboží a sklad příliš velké, stačí použít náhradu v podobě nálepek. Všichni si vybavíme, jak prodavačka otočí listem pomocného letáčku a odpípne kód zboží. Díky bezdrátovým čtečkám EANů můžete běhat po skladu stejně jako sedět v teple kanceláře a vystavovat jednu fakturu za druhou.

Rychlost přebírky a importu zboží

Fyzická přebírka

Na straně odběratele je třeba zboží přebrat aneb:

 • fyzicky zkontrolovat zboží: druh, typ, barva, model, provedení atd.
 • zjistit počty každé položky; 
 • a tak verifikovat údaje na faktuře/dodacím listu.

Ať už děláte fyzickou přebírku od položek na faktuře k dohledávání zboží – nebo jedete po fyzických položkách a dohledáváte je na faktuře – je to pomalé. Sebelepší způsob práce se nevyrovná postupu: naskenovat položku – určit počet – odsouhlasit s fakturou. Navíc už i  tento postup zastarává. Mnohdy jen skenujete kus po kuse a systém sám si odsouhlasí druh zboží a postupně dopočítá i počty.

Import zboží do systému

V dřevních časech podnikového software to fyzickou kontrolou nekončilo. Ještě bylo třeba zboží naťukat do systému. Mnohdy se spoustou doplňujících parametrů, někdy se dělala cenotvorba kus od kusu.

Dnes, když Vám kouká zákazník do přebírky na prodejně, klidně mu můžete prodat zaevidované zboží:

1) Odpípnete vstup – [systém zaeviduje položku, počet, načte nákupní cenu, dopočítá cenu prodejní] – 2) odpípnete prodej. Kasa se otevírá... a inkasujete.

Jinými slovy: díky čárovým kódům máte přebírku i zavedení zboží hotové během chvilky. Stačí, když odpípáte kódy a zkontrolujete fyzický stav zboží – veškerou datovou práci a kontrolu udělá navázaný systém sám.

Vyšší komfort pro klienty i zaměstnance

Obecné usnadnění a urychlení práce se zbožím, fakturací a pohyby dat má jednu zásadní výhodu: komfort. Jestliže si Váš zákazník má vybrat ze 3 na chlup stejných dodavatelů, rozhodne to, jak moc se s celým dodavatelsko-odběratelským vztahem nadře. Proto se EAN kódy umísťují přímo na fakturu. Protože zlepšují vztah s odběratelem.

A ač si to bezohlední kapitalisti neuvědomují, spokojený zaměstnanec, kterému se pracuje dobře, má mnohem více času na důležitější úkoly a dělá mnohem méně chyb a nakonec představuje i mnohem menší riziko personálních nákladů způsobených fluktuací.

Navigace k tisku EAN kódů v BitFaktuře

Jak nastavit EAN kódy na faktuře?

Zpřístupníme EAN kódy

 • vpravo nahoře odklikneme NastaveníNastavení účtu;
 • v levém menu navigujeme KonfiguraceProdukty
 • v sekci Produkty zaškrtneme položku EAN kód na produktech a
 • na plovoucím okénku na spodní části obrazovky potvrdíme Uložit.

V tento moment máme zpřístupněné EAN kódy u produktů.

Dále běžně vystavíme fakturu odběrateli, zařadíme položky, uložíme fakturu.

Tisk faktury s EAN kódy

Tisk faktury s EAN kódy

Už nám jen zbývá fakturu vytisknout. U uložené faktury zvolíme v horním menu Tisk a vybereme možnost Tisknout s EAN kódy. Výsledná faktura potěší každou čtečku odběratelů:

Faktura s čárovými kódy EAN

Zdroje

Vyzkoušejte BitFakturu

Testujte všechny funkce po dobu 30 dnů zdarma

Registrace