ISDOC: elektroISDOC: elektronické zpracování fakturnické zpracování faktur

Fakturace v ISDOC: netřeba datlovat

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2021-04-28

Elektronicky funguje generování faktur, elektronicky se dopravují od dodavatelů k odběratelům, elektronicky se spravuje celá agenda fakturace. Přesto však lidé velice často ručně přepisují číslíčka z jedné části obrazovky na druhou. Nasnadě je tedy otázka: proč neelektronizovat i zpracování faktur?

 

 

Elektronizace zpracování faktur se dočkala parciálních řešení. Jejímu hromadnému řešení brání roztříštěnost implementací, nekompatibilita a absence věrnosti jednomu standardu. Odpovědí na tyto bolístky se stal formát ISDOC.

ISDOC: logo

ISDOC: formát pro elektronické zpracování faktur

ISDOC je obecně dle Ministerstva vnitra ČR:

„formát elektronické fakturace, který umožňuje bezpapírovou výměnu strukturovaných elektronických faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami, který definovala Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat sdružení ICT Unie (dříve SPIS).“

ISDOC je fakticky formát, který umožňuje elektronické zpracování faktur a jiných dokladů bez nutnosti dalších zásahů ze strany lidského prvku. Doklady v ISDOC se pouze naimportují do účetních programů – a ty už zajistí jejich zaúčtování, časové zařazení, zařazení k nákladům, výnosům, příslušnost k daním z přidané hodnoty, spotřební dani a jejich hlášením atd.

Další výhodou formátu ISDOC je možnost rychlého ověření původu a platnosti dokladu, a to sice jeho doplněním o elektronický podpis, který ISDOC podporuje. Přítomností elektronického podpisu navíc ISDOC splňuje náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o DPH.

Aplikovatelnost ISDOC

Podle původní deklarace podporují ISDOC:

 • fakturační a účetní programy;
 • ekonomické systémy a
 • informační systémy.

Mimo softwarové řešení se podpora této datové výměny očekává nejen ze strany firem (případně soukromých osob), ale také ze strany orgánů státní správy. V praxi je ovšem třeba nejprve ověřit, zda adresovaná instituce akceptuje doklady ve formátu ISDOC.

Jak exportovat faktury v ISDOC v BitFaktuře?

BitFaktura umožňuje v ISDOC exportovat základní druhy faktur, a to buď přímo při vytvoření daného dokladu anebo je zpětně exportovat hromadně. 

BitFakturou podporované doklady v ISDOC

 • faktura;
 • daňový doklad;
 • dobropis;
 • proforma.

Export jedné faktury do ISDOC

Jak exportovat/uložit jednu fakturu do ISDOC?

 1. V Příjmech vytvoříme Novou fakturu
 2. vyplníme všechny náležitosti a Uložíme ji; 
 3. v pásu voleb vybereme Export a Stáhnout jako ISDOC
 4. faktura se stáhne v uživatelsky definovaném označení do požadovaného umístění.

Hromadný export faktur do ISDOC

Jak exportovat faktury do ISDOC hromadně?

 1. V sekci Příjmy vybereme Faktura;
 2. ze seznamu faktury zaškrtnutím vybereme požadované faktury; 
 3. v rozhraní vpravo nahoře najdeme položku Export/Tisk
 4. zvolíme Export do ISDOC
 5. faktury se zkomprimují do ZIP archívu a stáhnou do požadovaného umístění (soubory v archívu jsou označeny dle uživatelského nastavení).

ISDOC: ikona

Výhody ISDOC

 • Automatické zpracování účetními programy;
 • podpora ze strany účetních firem;
 • vyšší komfort fakturace pro obchodní partnery;
 • podpora elektronického podpisu;
 • snadné ověření původu a platnosti dokladu.

Zdroje

ISDOC: elektroISDOC: elektronické zpracování fakturnické zpracování faktur

Fakturace v ISDOC: netřeba datlovat

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2021-04-28

Elektronicky funguje generování faktur, elektronicky se dopravují od dodavatelů k odběratelům, elektronicky se spravuje celá agenda fakturace. Přesto však lidé velice často ručně přepisují číslíčka z jedné části obrazovky na druhou. Nasnadě je tedy otázka: proč neelektronizovat i zpracování faktur?

 

 

Elektronizace zpracování faktur se dočkala parciálních řešení. Jejímu hromadnému řešení brání roztříštěnost implementací, nekompatibilita a absence věrnosti jednomu standardu. Odpovědí na tyto bolístky se stal formát ISDOC.

ISDOC: logo

ISDOC: formát pro elektronické zpracování faktur

ISDOC je obecně dle Ministerstva vnitra ČR:

„formát elektronické fakturace, který umožňuje bezpapírovou výměnu strukturovaných elektronických faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami, který definovala Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat sdružení ICT Unie (dříve SPIS).“

ISDOC je fakticky formát, který umožňuje elektronické zpracování faktur a jiných dokladů bez nutnosti dalších zásahů ze strany lidského prvku. Doklady v ISDOC se pouze naimportují do účetních programů – a ty už zajistí jejich zaúčtování, časové zařazení, zařazení k nákladům, výnosům, příslušnost k daním z přidané hodnoty, spotřební dani a jejich hlášením atd.

Další výhodou formátu ISDOC je možnost rychlého ověření původu a platnosti dokladu, a to sice jeho doplněním o elektronický podpis, který ISDOC podporuje. Přítomností elektronického podpisu navíc ISDOC splňuje náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o DPH.

Aplikovatelnost ISDOC

Podle původní deklarace podporují ISDOC:

 • fakturační a účetní programy;
 • ekonomické systémy a
 • informační systémy.

Mimo softwarové řešení se podpora této datové výměny očekává nejen ze strany firem (případně soukromých osob), ale také ze strany orgánů státní správy. V praxi je ovšem třeba nejprve ověřit, zda adresovaná instituce akceptuje doklady ve formátu ISDOC.

Jak exportovat faktury v ISDOC v BitFaktuře?

BitFaktura umožňuje v ISDOC exportovat základní druhy faktur, a to buď přímo při vytvoření daného dokladu anebo je zpětně exportovat hromadně. 

BitFakturou podporované doklady v ISDOC

 • faktura;
 • daňový doklad;
 • dobropis;
 • proforma.

Export jedné faktury do ISDOC

Jak exportovat/uložit jednu fakturu do ISDOC?

 1. V Příjmech vytvoříme Novou fakturu
 2. vyplníme všechny náležitosti a Uložíme ji; 
 3. v pásu voleb vybereme Export a Stáhnout jako ISDOC
 4. faktura se stáhne v uživatelsky definovaném označení do požadovaného umístění.

Hromadný export faktur do ISDOC

Jak exportovat faktury do ISDOC hromadně?

 1. V sekci Příjmy vybereme Faktura;
 2. ze seznamu faktury zaškrtnutím vybereme požadované faktury; 
 3. v rozhraní vpravo nahoře najdeme položku Export/Tisk
 4. zvolíme Export do ISDOC
 5. faktury se zkomprimují do ZIP archívu a stáhnou do požadovaného umístění (soubory v archívu jsou označeny dle uživatelského nastavení).

ISDOC: ikona

Výhody ISDOC

 • Automatické zpracování účetními programy;
 • podpora ze strany účetních firem;
 • vyšší komfort fakturace pro obchodní partnery;
 • podpora elektronického podpisu;
 • snadné ověření původu a platnosti dokladu.

Zdroje

Vyzkoušejte BitFakturu

Testujte všechny funkce po dobu 30 dnů zdarma

Registrace