náležitosti faktur

Náležitosti faktur ve specifických případech

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2021-10-18

Kromě základních náležitostí faktur plátce a neplátce DPH existuje celá řada speciálních požadavků na fakturování v případech, kdy se přenáší daňová povinnost, osvobozuje od daně či třeba stačí jen vystavit zjednodušený daňový doklad. Jaké náležitosti je třeba splnit v konkrétních případech?

Přenesená daňová povinnost

Přenesení daňové povinnosti se uskutečňuje tehdy, jestliže povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel, nikoliv dodavatel. Příjemce faktury tedy neplatí DPH dodavateli, ale odvádí ji domovskému státu. 

Přenesená daňová povinnost – běžně označovaná jako reverse charge – se typicky uplatňuje v přeshraničních obchodech, méně často i v tuzemském obchodním styku. Režim reverse charge lze uplatnit pouze mezi plátci DPH.

Reverse charge upravují:

Požadavky na fakturování při reverse charge

Na faktuře musí být uvedeno, že:

 • DPH se odbavuje v režimu reverse charge; 
 • výši DPH je povinen doplnit a přiznat odběratel.

osvobození od daně

Osvobození od daně

Specifickým případem, kdy je dodavatel osvobozen od DPH, je dodání: 

 1. do jiného členského státu EU bez DPH; 
 2. do zemí mimo EU.

Požadavky na fakturování při osvobození od daně

Na faktuře je třeba informovat o osvobození od DPH, nejlépe i s odkazem na příslušnou zákonnou úpravu – tedy Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o DPH, § 64.

doklad

Zjednodušený daňový doklad

Fakturu – daňový doklad lze vystavit coby zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka plnění není vyšší než 10 000 CZK. Výjimky možnosti použití upřesňuje zákon o DPH. Požadované náležitosti zjednodušeného daňového dokladu jsou chudší o identifikaci odběratele a některé náležitosti DPH. 

Co nemusí být na zjednodušeném daňovém dokladu?

Položky, které na zjednodušeném daňovém dokladu být nemusí, upřesňuje sám Zákon o DPH

 1. „Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat
  1. označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
  2. daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
  3. jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
  4. základ daně,
  5. výši daně.
 2. Neobsahuje-li zjednodušený daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.“

zvláštní režim

Zvláštní režimy pro zdanění přirážky

Zvláštní režimy DPH se týkají zejména:

 • cestovních kanceláří, které přeprodávají služby jiných dodavatelů (§ 89 zákona o DPH) a 
 • obchodníků s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§ 90 zákona o DPH).

V těchto případech se předmětem daně stává pouze marže, respektive rozdíl mezi kupní a prodejní cenou. Specifickým případem zvláštního režimu je úprava pro investiční zlato, jehož dodávky jsou typicky osvobozeny od DPH s několika výjimkami. Podrobnosti konkretizuje § 92 zákona o DPH.

OSS: One Stop Shop

Zvláštní režim jednoho správního místa OSS: One Stop Shop

Režim One Stop Shop (OSS) alias režim jednoho správního místa má za úkol zjednodušit odvod DPH v zemích EU. A to tím, že dodavatel odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU, ačkoliv poskytuje přeshraniční plnění do vícero států EU. Je ho možno využít především u prodeje zboží a služeb koncovým zákazníkům prostřednictvím internetu. Ocení ho eshoppeři a prodejci elektronických statků a služeb.

Případy využití OSS

Finanční správa ČR upřesňuje případy, kdy je možno odvod DPH zjednodušit pomocí OSS (zkráceno):

 • „přeshraniční prodej zboží na dálku mezi státy EU; 
 • poskytnutí služby koncovému zákazníkovi v EU;
 • dodání zboží přes digitální platformu v rámci jednoho státu EU;
 • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU;
 • poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU koncovému spotřebiteli v EU.“

Požadavkem na faktury vydané v režimu OSS je správné uvedení DPH dle země koncového spotřebitele, případně i dle kategorie produktu. V BitFaktuře můžete výběr správné výše DPH automatizovat díky volbě Faktury v OSS

Vlajka EU

Identifikovaná osoba

Případem sám o sobě je fakturace coby identifikovaná osoba. Nejste přímo plátcem DPH, nicméně jste registrováni k dani z přidané hodnoty. Pokud fakturujete do zemí mimo EU, nemusíte své faktury nijak ozvláštňovat.

Pokud coby identifikovaná osoba fakturujete do zemí EU, musíte na fakturách uvést:

 • své DIČ (VAT) a
 • informaci o převedení daňové povinnosti typu „DPH odvede odběratel“. 

Jinak ovšem vystavíte fakturu neplátce DPH: tedy bez DPH, jeho výše a sazby – neboť DPH není předmětem fakturace.

Další povinnosti vážící se k identifikované osobě najdete v textu Jak fakturovat do zahraničí coby neplátce DPH?

Zdroje

náležitosti faktur

Náležitosti faktur ve specifických případech

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2021-10-18

Kromě základních náležitostí faktur plátce a neplátce DPH existuje celá řada speciálních požadavků na fakturování v případech, kdy se přenáší daňová povinnost, osvobozuje od daně či třeba stačí jen vystavit zjednodušený daňový doklad. Jaké náležitosti je třeba splnit v konkrétních případech?

Přenesená daňová povinnost

Přenesení daňové povinnosti se uskutečňuje tehdy, jestliže povinnost přiznat a odvést DPH má odběratel, nikoliv dodavatel. Příjemce faktury tedy neplatí DPH dodavateli, ale odvádí ji domovskému státu. 

Přenesená daňová povinnost – běžně označovaná jako reverse charge – se typicky uplatňuje v přeshraničních obchodech, méně často i v tuzemském obchodním styku. Režim reverse charge lze uplatnit pouze mezi plátci DPH.

Reverse charge upravují:

Požadavky na fakturování při reverse charge

Na faktuře musí být uvedeno, že:

 • DPH se odbavuje v režimu reverse charge; 
 • výši DPH je povinen doplnit a přiznat odběratel.

osvobození od daně

Osvobození od daně

Specifickým případem, kdy je dodavatel osvobozen od DPH, je dodání: 

 1. do jiného členského státu EU bez DPH; 
 2. do zemí mimo EU.

Požadavky na fakturování při osvobození od daně

Na faktuře je třeba informovat o osvobození od DPH, nejlépe i s odkazem na příslušnou zákonnou úpravu – tedy Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o DPH, § 64.

doklad

Zjednodušený daňový doklad

Fakturu – daňový doklad lze vystavit coby zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka plnění není vyšší než 10 000 CZK. Výjimky možnosti použití upřesňuje zákon o DPH. Požadované náležitosti zjednodušeného daňového dokladu jsou chudší o identifikaci odběratele a některé náležitosti DPH. 

Co nemusí být na zjednodušeném daňovém dokladu?

Položky, které na zjednodušeném daňovém dokladu být nemusí, upřesňuje sám Zákon o DPH

 1. „Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat
  1. označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
  2. daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
  3. jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
  4. základ daně,
  5. výši daně.
 2. Neobsahuje-li zjednodušený daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.“

zvláštní režim

Zvláštní režimy pro zdanění přirážky

Zvláštní režimy DPH se týkají zejména:

 • cestovních kanceláří, které přeprodávají služby jiných dodavatelů (§ 89 zákona o DPH) a 
 • obchodníků s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§ 90 zákona o DPH).

V těchto případech se předmětem daně stává pouze marže, respektive rozdíl mezi kupní a prodejní cenou. Specifickým případem zvláštního režimu je úprava pro investiční zlato, jehož dodávky jsou typicky osvobozeny od DPH s několika výjimkami. Podrobnosti konkretizuje § 92 zákona o DPH.

OSS: One Stop Shop

Zvláštní režim jednoho správního místa OSS: One Stop Shop

Režim One Stop Shop (OSS) alias režim jednoho správního místa má za úkol zjednodušit odvod DPH v zemích EU. A to tím, že dodavatel odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU, ačkoliv poskytuje přeshraniční plnění do vícero států EU. Je ho možno využít především u prodeje zboží a služeb koncovým zákazníkům prostřednictvím internetu. Ocení ho eshoppeři a prodejci elektronických statků a služeb.

Případy využití OSS

Finanční správa ČR upřesňuje případy, kdy je možno odvod DPH zjednodušit pomocí OSS (zkráceno):

 • „přeshraniční prodej zboží na dálku mezi státy EU; 
 • poskytnutí služby koncovému zákazníkovi v EU;
 • dodání zboží přes digitální platformu v rámci jednoho státu EU;
 • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU;
 • poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU koncovému spotřebiteli v EU.“

Požadavkem na faktury vydané v režimu OSS je správné uvedení DPH dle země koncového spotřebitele, případně i dle kategorie produktu. V BitFaktuře můžete výběr správné výše DPH automatizovat díky volbě Faktury v OSS

Vlajka EU

Identifikovaná osoba

Případem sám o sobě je fakturace coby identifikovaná osoba. Nejste přímo plátcem DPH, nicméně jste registrováni k dani z přidané hodnoty. Pokud fakturujete do zemí mimo EU, nemusíte své faktury nijak ozvláštňovat.

Pokud coby identifikovaná osoba fakturujete do zemí EU, musíte na fakturách uvést:

 • své DIČ (VAT) a
 • informaci o převedení daňové povinnosti typu „DPH odvede odběratel“. 

Jinak ovšem vystavíte fakturu neplátce DPH: tedy bez DPH, jeho výše a sazby – neboť DPH není předmětem fakturace.

Další povinnosti vážící se k identifikované osobě najdete v textu Jak fakturovat do zahraničí coby neplátce DPH?

Zdroje

Vyzkoušejte BitFakturu

Testujte všechny funkce po dobu 30 dnů zdarma

Registrace