OSS misto MOSS

Posíláte zboží spotřebitelům v EU? Týkají se Vás změny OSS?

Jolanta Rustecki

Jolanta Rustecki, 2021-07-05

Procedura MOSS je proces daně z přidané hodnoty (DPH). Používají ho daňoví poplatníci, kteří v různých zemích EU poskytují telekomunikační, vysílací a elektronické služby osobám, které nejsou daňovými poplatníky (soukromé osoby, které nevykonávají žádnou činnost). MOSS eliminuje potřebu registrace subjektu poskytujícího služby k DPH v každé zemi, ve které poskytuje výše uvedené služby. Všechna vyučtování DPH se proto provádějí na jednom místě. Daňový poplatník, který používá postup MOSS, musí zvýšit čistou částku o sazbu DPH platnou pro soukromou přijímající zemi. Takto vypočtená hrubá hodnota je uvedena na faktuře. 

OSS místo MOSS

Od 1. července došlo v režimu MOSS ke změnám. Známý MOSS byl nahrazen OSS (One Stop Shop). Účelem zavedení nového zákona je potřeba zjednodušit vypořádání prodejců působících v odvětví elektronického obchodování a eliminovat daňové podvody v oblasti DPH v přeshraničním elektronickém obchodování.

Co je to OSS?

One Stop Shop, zkráceně OSS, je elektronický systém, který výrazně zjednodušuje vypořádání povinností DPH prodejců zboží a služeb nabízených spotřebitelům v celé EU. Rovněž odpadá nutnost vyúčtovat DPH dodavatelům, kteří se účastní dodávek zboží uvnitř EU. To bude odpovědností prodávajícího. Daňové zúčtování v rámci postupu OSS také znamená nutnost splnění dalších povinností: vykazování, registrace a vyučtování.

Co se mění v praxi?

Nahrazení MOSS přes OSS znamená určité změny. Zde jsou:

 • Rozšíření katalogu služeb, na které se vztahuje postup (B2C);
 • Prodej zboží na dálku v rámci EU;
 • Tuzemské dodávky prostřednictvím elektronického rozhraní.

Povinnosti podnikatelů, kteří doposud účtovali DPH v postupu MOSS, zůstávají beze změn. Pokud se poplatník nechce registrovat k DPH v jednotlivých zemích EU, ve kterých poskytuje služby, bude povinen:

 • Registrovat se k DPH v jednom členském státě EU (např. v ČR);
 • Podávat čtvrtletní DPH přiznání a platit daň podle postupu OSS;
 • Spolupracovat s finančními úřady v zemi identifikace (nejčastěji je to země, kde má podnikatel své sídlo).

Rovněž bude muset po dobu 10 let uchovávat záznamy o všech uskutečněných prodejích OSS.

Chcete vyrovnat DPH v postupu OSS?

Aby bylo možné vyúčtovat DPH v postupu OSS, je nutné se zaregistrovat prostřednictvím internetového portálu OSS v jednom z členských států EU. Žádosti lze podávat pouze elektronicky, portál OSS pro ČR je na https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr/oss_menu_hlavni.faces Tato jednotná registrace je platná pro veškerý prodej spotřebitelům v jiných členských státech EU.

Registrace podnikatelů na českém portálu OSS - od kdy? 

Registrace je účinná od prvního dne zdaňovacího období následujícího po podání přihlášky k registraci, nebo od data uskutečnění vybraného plnění, které žadatel uvedl v přihlášce k registraci. V případě podání přihlášky k registraci v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 je registrace do režimu EU účinná od 1. 7. 2021 a DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1. 7. 2021.

Tento článek nepředstavuje právní ani daňové poradenství. Názory předkládané autorem čtenář využívá pro vlastní potřebu pouze na vlastní riziko.

 

 

 

OSS misto MOSS

Posíláte zboží spotřebitelům v EU? Týkají se Vás změny OSS?

Jolanta Rustecki

Jolanta Rustecki, 2021-07-05

Procedura MOSS je proces daně z přidané hodnoty (DPH). Používají ho daňoví poplatníci, kteří v různých zemích EU poskytují telekomunikační, vysílací a elektronické služby osobám, které nejsou daňovými poplatníky (soukromé osoby, které nevykonávají žádnou činnost). MOSS eliminuje potřebu registrace subjektu poskytujícího služby k DPH v každé zemi, ve které poskytuje výše uvedené služby. Všechna vyučtování DPH se proto provádějí na jednom místě. Daňový poplatník, který používá postup MOSS, musí zvýšit čistou částku o sazbu DPH platnou pro soukromou přijímající zemi. Takto vypočtená hrubá hodnota je uvedena na faktuře. 

OSS místo MOSS

Od 1. července došlo v režimu MOSS ke změnám. Známý MOSS byl nahrazen OSS (One Stop Shop). Účelem zavedení nového zákona je potřeba zjednodušit vypořádání prodejců působících v odvětví elektronického obchodování a eliminovat daňové podvody v oblasti DPH v přeshraničním elektronickém obchodování.

Co je to OSS?

One Stop Shop, zkráceně OSS, je elektronický systém, který výrazně zjednodušuje vypořádání povinností DPH prodejců zboží a služeb nabízených spotřebitelům v celé EU. Rovněž odpadá nutnost vyúčtovat DPH dodavatelům, kteří se účastní dodávek zboží uvnitř EU. To bude odpovědností prodávajícího. Daňové zúčtování v rámci postupu OSS také znamená nutnost splnění dalších povinností: vykazování, registrace a vyučtování.

Co se mění v praxi?

Nahrazení MOSS přes OSS znamená určité změny. Zde jsou:

 • Rozšíření katalogu služeb, na které se vztahuje postup (B2C);
 • Prodej zboží na dálku v rámci EU;
 • Tuzemské dodávky prostřednictvím elektronického rozhraní.

Povinnosti podnikatelů, kteří doposud účtovali DPH v postupu MOSS, zůstávají beze změn. Pokud se poplatník nechce registrovat k DPH v jednotlivých zemích EU, ve kterých poskytuje služby, bude povinen:

 • Registrovat se k DPH v jednom členském státě EU (např. v ČR);
 • Podávat čtvrtletní DPH přiznání a platit daň podle postupu OSS;
 • Spolupracovat s finančními úřady v zemi identifikace (nejčastěji je to země, kde má podnikatel své sídlo).

Rovněž bude muset po dobu 10 let uchovávat záznamy o všech uskutečněných prodejích OSS.

Chcete vyrovnat DPH v postupu OSS?

Aby bylo možné vyúčtovat DPH v postupu OSS, je nutné se zaregistrovat prostřednictvím internetového portálu OSS v jednom z členských států EU. Žádosti lze podávat pouze elektronicky, portál OSS pro ČR je na https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr/oss_menu_hlavni.faces Tato jednotná registrace je platná pro veškerý prodej spotřebitelům v jiných členských státech EU.

Registrace podnikatelů na českém portálu OSS - od kdy? 

Registrace je účinná od prvního dne zdaňovacího období následujícího po podání přihlášky k registraci, nebo od data uskutečnění vybraného plnění, které žadatel uvedl v přihlášce k registraci. V případě podání přihlášky k registraci v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 je registrace do režimu EU účinná od 1. 7. 2021 a DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1. 7. 2021.

Tento článek nepředstavuje právní ani daňové poradenství. Názory předkládané autorem čtenář využívá pro vlastní potřebu pouze na vlastní riziko.

 

 

 

OSS misto MOSS

Posíláte zboží spotřebitelům v EU? Týkají se Vás změny OSS?

Jolanta Rustecki

Jolanta Rustecki, 2021-07-05

Procedura MOSS je proces daně z přidané hodnoty (DPH). Používají ho daňoví poplatníci, kteří v různých zemích EU poskytují telekomunikační, vysílací a elektronické služby osobám, které nejsou daňovými poplatníky (soukromé osoby, které nevykonávají žádnou činnost). MOSS eliminuje potřebu registrace subjektu poskytujícího služby k DPH v každé zemi, ve které poskytuje výše uvedené služby. Všechna vyučtování DPH se proto provádějí na jednom místě. Daňový poplatník, který používá postup MOSS, musí zvýšit čistou částku o sazbu DPH platnou pro soukromou přijímající zemi. Takto vypočtená hrubá hodnota je uvedena na faktuře. 

OSS místo MOSS

Od 1. července došlo v režimu MOSS ke změnám. Známý MOSS byl nahrazen OSS (One Stop Shop). Účelem zavedení nového zákona je potřeba zjednodušit vypořádání prodejců působících v odvětví elektronického obchodování a eliminovat daňové podvody v oblasti DPH v přeshraničním elektronickém obchodování.

Co je to OSS?

One Stop Shop, zkráceně OSS, je elektronický systém, který výrazně zjednodušuje vypořádání povinností DPH prodejců zboží a služeb nabízených spotřebitelům v celé EU. Rovněž odpadá nutnost vyúčtovat DPH dodavatelům, kteří se účastní dodávek zboží uvnitř EU. To bude odpovědností prodávajícího. Daňové zúčtování v rámci postupu OSS také znamená nutnost splnění dalších povinností: vykazování, registrace a vyučtování.

Co se mění v praxi?

Nahrazení MOSS přes OSS znamená určité změny. Zde jsou:

 • Rozšíření katalogu služeb, na které se vztahuje postup (B2C);
 • Prodej zboží na dálku v rámci EU;
 • Tuzemské dodávky prostřednictvím elektronického rozhraní.

Povinnosti podnikatelů, kteří doposud účtovali DPH v postupu MOSS, zůstávají beze změn. Pokud se poplatník nechce registrovat k DPH v jednotlivých zemích EU, ve kterých poskytuje služby, bude povinen:

 • Registrovat se k DPH v jednom členském státě EU (např. v ČR);
 • Podávat čtvrtletní DPH přiznání a platit daň podle postupu OSS;
 • Spolupracovat s finančními úřady v zemi identifikace (nejčastěji je to země, kde má podnikatel své sídlo).

Rovněž bude muset po dobu 10 let uchovávat záznamy o všech uskutečněných prodejích OSS.

Chcete vyrovnat DPH v postupu OSS?

Aby bylo možné vyúčtovat DPH v postupu OSS, je nutné se zaregistrovat prostřednictvím internetového portálu OSS v jednom z členských států EU. Žádosti lze podávat pouze elektronicky, portál OSS pro ČR je na https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr/oss_menu_hlavni.faces Tato jednotná registrace je platná pro veškerý prodej spotřebitelům v jiných členských státech EU.

Registrace podnikatelů na českém portálu OSS - od kdy? 

Registrace je účinná od prvního dne zdaňovacího období následujícího po podání přihlášky k registraci, nebo od data uskutečnění vybraného plnění, které žadatel uvedl v přihlášce k registraci. V případě podání přihlášky k registraci v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 je registrace do režimu EU účinná od 1. 7. 2021 a DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1. 7. 2021.

Tento článek nepředstavuje právní ani daňové poradenství. Názory předkládané autorem čtenář využívá pro vlastní potřebu pouze na vlastní riziko.

 

 

 

Vyzkoušejte BitFakturu

Testujte všechny funkce po dobu 30 dnů zdarma

Registrace