Posíláte zboží spotřebitelům v EU? Týkají se Vás změny OSS?

Jolanta Rustecki Jolanta Rustecki 2021-07-05
OSS misto MOSS

Procedura MOSS je proces daně z přidané hodnoty (DPH). Používají ho daňoví poplatníci, kteří v různých zemích EU poskytují telekomunikační, vysílací a elektronické služby osobám, které nejsou daňovými poplatníky (soukromé osoby, které nevykonávají žádnou činnost). MOSS eliminuje potřebu registrace subjektu poskytujícího služby k DPH v každé zemi, ve které poskytuje výše uvedené služby. Všechna vyučtování DPH se proto provádějí na jednom místě. Daňový poplatník, který používá postup MOSS, musí zvýšit čistou částku o sazbu DPH platnou pro soukromou přijímající zemi. Takto vypočtená hrubá hodnota je uvedena na faktuře. 

OSS místo MOSS

Od 1. července došlo v režimu MOSS ke změnám. Známý MOSS byl nahrazen OSS (One Stop Shop). Účelem zavedení nového zákona je potřeba zjednodušit vypořádání prodejců působících v odvětví elektronického obchodování a eliminovat daňové podvody v oblasti DPH v přeshraničním elektronickém obchodování.

Co je to OSS?

One Stop Shop, zkráceně OSS, je elektronický systém, který výrazně zjednodušuje vypořádání povinností DPH prodejců zboží a služeb nabízených spotřebitelům v celé EU. Rovněž odpadá nutnost vyúčtovat DPH dodavatelům, kteří se účastní dodávek zboží uvnitř EU. To bude odpovědností prodávajícího. Daňové zúčtování v rámci postupu OSS také znamená nutnost splnění dalších povinností: vykazování, registrace a vyučtování.

Co se mění v praxi?

Nahrazení MOSS přes OSS znamená určité změny. Zde jsou:

  • Rozšíření katalogu služeb, na které se vztahuje postup (B2C);
  • Prodej zboží na dálku v rámci EU;
  • Tuzemské dodávky prostřednictvím elektronického rozhraní.

Povinnosti podnikatelů, kteří doposud účtovali DPH v postupu MOSS, zůstávají beze změn. Pokud se poplatník nechce registrovat k DPH v jednotlivých zemích EU, ve kterých poskytuje služby, bude povinen:

  • Registrovat se k DPH v jednom členském státě EU (např. v ČR);
  • Podávat čtvrtletní DPH přiznání a platit daň podle postupu OSS;
  • Spolupracovat s finančními úřady v zemi identifikace (nejčastěji je to země, kde má podnikatel své sídlo).

Rovněž bude muset po dobu 10 let uchovávat záznamy o všech uskutečněných prodejích OSS.

Chcete vyrovnat DPH v postupu OSS?

Aby bylo možné vyúčtovat DPH v postupu OSS, je nutné se zaregistrovat prostřednictvím internetového portálu OSS v jednom z členských států EU. Žádosti lze podávat pouze elektronicky, portál OSS pro ČR je na https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr/oss_menu_hlavni.faces Tato jednotná registrace je platná pro veškerý prodej spotřebitelům v jiných členských státech EU.

Registrace podnikatelů na českém portálu OSS - od kdy? 

Registrace je účinná od prvního dne zdaňovacího období následujícího po podání přihlášky k registraci, nebo od data uskutečnění vybraného plnění, které žadatel uvedl v přihlášce k registraci. V případě podání přihlášky k registraci v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 je registrace do režimu EU účinná od 1. 7. 2021 a DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1. 7. 2021.

Tento článek nepředstavuje právní ani daňové poradenství. Názory předkládané autorem čtenář využívá pro vlastní potřebu pouze na vlastní riziko.

 

 

 
Zpět