Shrnutí novinek za říjen-prosinec 2019

Barbara Barbara 2020-01-16

Přicházíme s přehledem novinek, které jsme do BitFaktury zavedli v posledních měsících.  V článku jsme shromáždili nejdůležitější změny a vylepšení. Přejeme vám příjemné čtení a následné využití možností, které nabízíme :)

 

ŘÍJEN 

1. Do systému jsme zavedli možnost použití několika nových proměnných v dokumentech, v automatických upomínkách a ve zprávách odeslaných ze systému e-mailem. Jsou to: 

{{buyer_mobile_phone}}  - proměnná, která umožňuje zobrazení (např. na faktuře ve vaší vlastní šabloně nebo v oznámení zaslaném ze systému) mobilní číslo zákazníka.

Proměnná {{positions_total_quantity_separated}} Vám zobrazí součet množství v rozdělení na jednotky.

 

Proměnné pro zlepšení čitelnosti e-mailových oznámení o nezaplacených fakturách: 

{{reminder_no}}: Počet dosud odeslaných upomínek (např. Upomínka o nezaplacené faktuře č. X)

{{inc reminder_no}}: Počet dosud odeslaných upomínek konkretnímu klientovi (zvětšený o 1) (např. za týden Vám pošleme další upomínku ohledně neuhrazené faktury. Je nám to líto, bude to již X upomínka :( ) 

{{dec reminder_no}}: počet dosud odeslaných upomínek konkrétnímu zákazníkovi (sníženo o 1) (např. již jsme Vám zaslali X upomínek ohledně neuhrazené faktury)

 

2. Pro naše uživatele jsme zavedli vylepšení skladového programu, ve kterém si nyní můžete vyhledat dokumenty i po komentářích zadaných přímo v dokumentě.

 

LISTOPAD

1. Přidali jsme do formuláře pro vytvoření faktury tlačítko možnost nastavení čísla bankovního účtu z vybraného oddělení.

2. V Nastavení účtu jsme přidali možnost "Nezobrazovat daň na zálohovýchfakturách" Zapnutí této funkce způsobí, že i když jsou daňové sazby na faktuře doplněny, v náhledu zálohové faktury budou viditelné pouze částky s DPH, jako kdyby byl dokument vydán s „nezobrazovat DPH“.

3. Zpřístupnili jsme uživatelům export do Intrastatu. 

4. Nějakou dobu již pracujeme nad vylepšením Platebního modulu. S tím bude brzy spojeno více novinek. V listopadu jsme v Platebním modulu přidali: 

  • Možnost nastavení přeplatku na danou fakturu nejen při importu z banky
  • Rozšíření automatické aktualizace stavu faktury 

5. U importu faktur jsme přidali možnost nastavit důvod pro osvobození od DPH při importu faktur

6. Něco, co by mohlo být zajímavé pro technické pracovníky používající systém, je skutečnost, že v BitFaktuře jsme zavedli prvky z frameworku Quasar. V dohledné době bude v Quasaru vytvořeno více sekcí a obrazovek.

 

PROSINEC

1. Začali jsme zavádět změny v doplňku „Účetní kanceláře“. Doporučené účetní kanceláře, které zakoupily „Plán účetních kanceláří“ budou k dispozici jak na našich webových stránkách tak přímo v systému v části Doplňky.

2. Do Platebního modulu jsme přidali další změny. Mezi jinými:

  • Přidali jsme možnost prohlížení plateb, které používají propagační kód

  • Přidali jsme možnost vyhledávat platby pomocí propagačního kódu

  • V části Bankovní platby jsme přidali možnost zahrnout opravné daňové doklady k platbám importovaným z bankovního účtu

  • Přidali jsme možnost spojit platbu s fakturou, která byla vystavena v jiné měně než platba

  • Přidali jsme možnost kombinovat jednu platbu do několika faktur.

3. Přidali jsme možnost vystavení faktur v nových jazycích: v baskickém jazyce, v katalánštině a v dánštině. 
Zpět