TurboFaktura: bleskurychle vystavená faktura

Daniel Beranek Daniel Beranek 2020-08-24

TurboFaktura je faktura, kterou generujete jen na základě emailu odběratele. Bleskurychle vystavenou fakturu klient nejen doplní, ale může také zaplatit a okamžitě importovat do vlastní fakturace či účetnictví. Jak tuto funkcionalitu využít?

TurboFaktura: co to je?

TurboFaktura je jedinečná funkcionalita fakturačního řešení BitFaktura.cz. Umožňuje okamžitě fakturovat s jedinou informací o odběrateli – a to sice jeho emailem. Klient doplní pouze základní informace. A obě strany mají k dispozici úplnou fakturu připravenou k dalším administrativním a účetním úkonům.

Výhody TurboFaktury

 • okamžité vystavení; 
 • fakturační údaje zadává sám odběratel; 
 • okamžitý import do systému odběratele, pokud využívá systém BitFaktura + možnost zaplatit online přímo v účtu BitFaktury;
 • možnost editovat hotovou fakturu na straně dodavatele.

Pro koho je TurboFaktura vhodná?

TurboFakturu je možno použít všude tam, kde to dovolují vzájemné obchodní vztahy. Očekává se vzájemná důvěra dodavatele a odběratele. A ochota odběratele vyplnit základní údaje o své firmě. Výborně TurboFaktura poslouží také tam, kde oba partneři využívají fakturační program BitFaktury, neboť umožňuje okamžitý import faktury do vlastní administrace.

TurboFakturu lze tedy použít kdekoliv:

 • kde to umožňují odběratelsko-dodavatelské vztahy; 
 • kde to umožňuje proces dodání produktu. Můžete nastavit například sekvenci:
  1. zákazník zanechá email; 
  2. dodavatel připraví TurboFakturu; 
  3. zákazník doplní údaje a zaplatí;
  4. dodavatel dodá zboží.

Nastavení - Nastavení účtu - Turbo Faktury - Uložit

Jak povolit TurboFakturu v BitFaktuře?

Možnost vystavování TurboFaktury najdeme v administračním rozhraní BitFaktury:

 1. vpravo nahoře rozklikneme NastaveníNastavení účtu;
 2. v sekci Typy dokumentů k vystavení zaškrtneme položku Turbo faktury
 3. dole na obrazovce odklikneme tlačítko Uložit.

Položka TurboFaktura mezi povolenými funkcionalitami

Jak vystavit TurboFakturu ve 3 krocích

Jediné, co k vystavení TurboFaktury potřebujeme, je email odběratele. Pak už jen:

 1. ve výchozím rozhraní BitFaktury odkliknete možnost TurboFaktura;

Rozhraní pro E-mail klienta, Název zboží a Hodnotu s DPH

 1. vyplníme E-mail klienta, Název služby/zboží a Hodnota s DPH. Název zboží a hodnotu s DPH lze zadat jak natvrdo, tak využít našeptávání z databáze zboží, které doplní nejen název, ale i hodnotu s DPH; 
 2. odešleme k doplnění klientovi odkliknutím tlačítka Uložit a odeslat k doplnění.

Faktura - zatím bez údajů odběratele

V tento moment máme v systému fakturu bez identifikace odběratele. Ty se doplní a faktura zkompletuje v momentě, kdy je klient doplní.

Rozhraní pro údaje odběratele

Co se odehrává na straně odběratele TurboFaktury?

 1. Odběratel dostane email Žádost o doplnění údajů na faktuře. Ten upřesňuje dodavatele, odebraný produkt a fakturovanou částku a zahrnuje odkaz k doplnění fakturačních údajů; 
 2. odkliknutím odkazu se dostane na interaktivní podobu téže faktury. Doplní Označení odběratele, DIČ, Ulice a č., PSČ, Město. A může vyplnit i doplňující položky Země, Adresa doručení, Poznámky, Email, Telefon;
 3. uloží pomocí tlačítka Uložit údaje

Stáhnout do PDF či přidat do účetnictví

 1. okamžitě může Stáhnout PDF či Přidat do výdajů, jestliže také využívá fakturační systém BitFaktura.

Po zásahu odběratele se ve finální podobě zobrazí faktura také dodavateli. Ovšem dodavatel ji může i dodatečně editovat.

Zdroje
Zpět