VAT MOSS

Zjistíte vše o daňové revoluci v online prodeji. Stanete se odborníkem.  

  

Nový postup MOSS - dozvíte se o pravidlech účtování DPH


 

Týkají se Vás změny? 

V roce 2015 se změnily zásady účtování DPH při prodeji elektronických, telekomunikačních a vysílacích služeb. Změny se týkají pouze situace, kdy příjemcem služby je fyzická osoba.

 

moss1
MOSS” je zkratka „Mini One Stop Shop,“ tzv. zvláštní režim jednoho správního místa.
 
moss2
Tento zvláštní režim jednoho správního místa zahájil Finanční úřad v každé z dvaceti osmi zemí Evropské unie.  
moss3
MOSS ma za úkol usnadnit podnikatelům vyrovnání daně DPH v jednotlivých zemích Evropské unie.
moss4
Doplňte své znalosti už dnes, první registrace pro účely MOSS probíhají již od října 2014.  
moss5
Registrace probíhá prostřednictvím prohlášení VIU-R – v případě evropského vyrovnání transakcí daňovým plátcem z EU.   
moss6
Druhou metodou je registrace pomocí VIN-R, která je určena pro plátce mimo země EU.  

 

Nejčastější dotazy týkající se DPH MOSS

 

Co se změnilo od 1. ledna 2015 v oblasti účtování DPH za služby?

1. ledna 2015 došlo ke změně způsobu určení místa daňového zatížení DPH v oblasti telekomunikačních, vysílacích a elektronických služeb poskytovaných spotřebitelům na území Evropské unie.

Nyní místem zdanění těchto služeb je místo, ve kterém má spotřebitel trvalé bydliště nebo obvyklé bydliště. Jedná se o zrušení dříve platného pravidla, ve kterém místem zdanění bylo sídlo poskytovatele služeb. Změna se týká pouze služeb poskytovaných spotřebitelům.

 

 

Je přihlášení k DPH MOSS povinné?

Přihlášení do systému není povinné. Změny se netýkají prodeje mezi podnikateli (B2B), a také prodeje spotřebitelům a podnikatelům mimo EU – v těchto případech zůstávají platné daňové předpisy.

 

 

Kdo je spotřebitelem a jak se ho účtuje?

Spotřebitelé by měli být chápáni jako osoby, které nejsou plátci DPH, např. fyzická osoba, která nakupuje a tento nákup nesouvisí s podnikatelskou činností. V praxi to znamená, že prodejce elektronické služby (např. elektronická publikace) musí přidat DPH podle sazby státu, z kterého spotřebitel pochází.

Pokud například česká firma prodá publikaci zákazníkovi z Velké Británie, musí přidat k tomuto prodeji příslušnou sazbu pro stát spotřebitele, a to je 20 %. Do konce roku 2014 by firma měla uplatnit 23 procentní sazbu DPH, která platí ve státě sídla firmy. Aby poskytovatelé služeb nebyli nuceni registrovat se v každém členském státě, ze kterých pocházejí zákazníci, byl zaveden zvláštní systém tzv. DPH MOSS.

 

 

Nová pravidla platí pro telekomunikační, vysílací a elektronické služby.

Nejste si jistí klasifikací? Úplné definice telekomunikačních, vysílacích a elektronických služeb jsou jednotné ve všech státech EU a jsou upraveny v prováděcím nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011.

 

 

Čím jsou telekomunikační a vysílací služby?

Telekomunikační služby zahrnují mj. poskytování služeb mobilních sítí, přístupu k internetu a podobně. Mezi vysílací služby patří přístup ke kabelové a satelitní televizi.   

 

 

Čím jsou elektronické služby?

Předpisy Evropské unie je definují jako „služby poskytované prostřednictvím internetu a elektronické sítě, jejichž poskytování – vzhledem k jejich povaze – je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální účast člověka, a jejich realizace bez využití informačních technologií není možná“. V praxi jsou elektronické služby například:

 • prodej elektronických publikací (elektronických knih), elektronických předplatných a přístupů k placeným zdrojům internetových stránek,
 • prodej softwaru v digitální podobě včetně licenčních klíčů,
 • prodej přístupů k internetovým aplikacím (např. v modelu SaaS),
 • hosting internetových stránek, internetové disky, domény,
 • inzertní portál a online aukce (elektronickou službou je možné umístit nabídky za poplatek, provize je účtovaná službou),
 • přístup k internetovým hrám (např. předplatné, další příslušenství, virtuální měna).
 

Jaké jsou vyjímky od elektronických služeb?

Pro daňové účely elektronickými službami nejsou mj.: 

 • služby poskytované odborníky, např. právníky a finančními poradci, kteří poskytují poradenství elektronickou poštou,
 • vzdělávací služby, při nichž je obsah kurzu předáván učitelem,
 • reklamní služby v novinách, plakátech, televizi, korespondenční kurzy,
 • on-line rezervace služeb, které jsou realizovány mimo internet, např. vstupenky na kulturní a sportovní akce, hotely, půjčovny aut atd.    

Elektronická služba je dříve nahraný programovací kurz, který uživatel může za poplatek stáhnout na počítač nebo přehrát on-line. Elektronická služba však již není programovací kurz ve formě kontaktu s moderátorem během přímého přenosu.

 

 

 

Jakým způsobem určovat místo zdanění spotřebitelů?

 1. Především by mělo být stanoveno, zda je kupující skutečně spotřebitelem (tzn. není plátcem DPH, např. fyzickou osobou, která nakupuje a tento nákup nesouvisí s podnikáním) nebo také podnikatelem,
 2. Může být užitečné požádat uživatele o uvedení čísla DPH-EU,
 3. V druhé řadě je třeba mít alespoň dva nerozporné důkazy, které potvrdí stát původu spotřebitele.     

Musí být vypracovaný takový algoritmus pro určení místa zdanění, aby byl směrodatný a založený na objektivních datech. Více informací k tomuto tématu poskytujeme našim zákazníkům v elektronické knize.