Přejděte na EkoFakturaci 

Buďte ekologičtí a šetřete s každou vystavenou fakturou 

 

 

 Co získám díky EkoFakturaci na BitFaktura.cz?

Odesílání papírových dokladů pro Vás nebo Vaše obchodní partnery není jen zbytečným plýtváním přírodními zdroji:

Pochłania i angażuje zasoby personalne
Zaměstnává a zdržuje personální zdroje - odesílání, adresování, podávání na poštu spojené se ztrátou času ve frontě, doprava apod.
Angażuje dodatkowe procesy
Zvyšuje to náklady firem průměrně o 300 000 Kč ročně!
Zwiększa koszty
Vyžaduje dodatečné procesy, které spotřebovávají neocenitelný čas (viz první bod)
Zwiększa ryzyko
Zvyšuje riziko nedoručení nebo ztráty dokladu a problémů spojených s jeho opětovným získáním
Zwiększa ryzyko niedostarczenia
Vytváří dodatečnou potřebu archivace
archiwizacja
Přístup k tištěným fakturám není neomezený a vyžaduje další úkony

Udělejte to dříve než ostatní a začněte používat už dnes

Blíží se změny 

Evropská komise schválila směrnici, podle kterých se má stát e-faktura hlavním způsobem fakturace v Evropě do roku 2020. Buďte konkurenceschopní! Nechť se Vaše firma stane jednou z prvních novátorských a ekologických.

 

Připravte si svůj Ekobyznys

Prvním krokem k tomu, abyste byli Eko, je vybudování podvědomí ve firmě. Změna fakturace z tradičního modelu na elektronický předchází tradičnímu přístupu firem k ekologii. Jistě už víte, že nejen díky třídění odpadů nebo úsporám materiálu platíte méně za jejich likvidaci a firma tak produkuje méně znečištění. Když se firma chová ekologicky, pečuje o svou dobrou pověst a je i lépe vnímána. Díky tomu snadněji navazujete spolupráci s moderními podniky a evropskými partnery, protože právě EU si nejvíce cení takových řešení a propaguje je.

 

Výhody pro životní prostředí

Výsledky ukazují, že přechod na elektronické faktury umožní snížit emise oxidu uhličitého o 40 000 tun ročně. To je téměř 90% ve srovnání s korespondencí v papírové podobě. 

Jestliže si zvolíte e-faktury, pomáháte chránit lesy, šetříte elektrickou energii, omezujete znečišťování životního prostředí i emise CO2. Ukažte svou volbu dalším!

 

Výhody pro Vás 

Jestliže umístíte náš banner na svých internetových stránkách, získáváte nejen ekologickou pověst u svých zákazníků, ale také speciální slevu! S bannerem na svých internetových stránkách získáváte 30% na libovolný program v BitFaktura.cz.

Potřebujete ještě více argumentů PRO? Kontaktujte nás!

Stačí vykonat 2 jednoduché kroky k propagaci EkoFakturace a získání slevy

1. Vložte jeden z bannerů na stránky*

(klikněte na banner pro získání kódu pro vložení)


*'* Jestliže se rozhodnete použít slevový kód, vyjadřujete tím souhlas se zveřejněním banneru EkoFakturace na svých internetových stránkách po celou dobu trvání plánu propagace na BitFaktura.cz. 

2. Odešlete svůj link a získejte 30% slevu nebo prodloužení předplatného.