BitFaktura – vždycky bezpečná fakturace

Buďte klidní o předpisy GDPR

 

 

Co je GDPR?

GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) vstoupilo v platnost na území Evropské unie dne 25. května 2018. Nařízení upravuje způsob zpracovávání údajů, a to znamená, provádění veškerých operací týkajících se osobních údajů, tj. mimo jiné shromažďování, nahrávání, uchování, prohlížení, ale také odstranění. Při fakturaci v systému BitFaktura si můžete být jistí, že údaje Vašich obchodních partnerů jsou bezpečné a Vy splňujete požadavky ONOOÚ.

 
 

 
 

Jaká práva zaručuje ONOOÚ?

Být informován
Být informován
Přístup k údajům
Přístup k údajům
Oprava údajů
Oprava údajů
Být zapomněním
Být zapomněním
Omezení zpracovávání
Omezení zpracovávání
Přenos údajů
Přenos údajů
Protiklad
Protiklad
Případ automatizovaného rozhodování
Případ automatizovaného rozhodování

Připravte se na změny

Co jsou osobní údaje?

 

Osobní údaje jsou veškeré informace o fyzických osobách, které umožňují přímé nebo nepřímé ověření dané osoby. Osobní údaje obsahují mimo jiné jméno a příjmení, e-mailovou adresu, rodné číslo, IP, a také zvláštní kategorie údajů, které se týkají etnického původu nebo členství odborových svazů.

 

Potřebujete souhlas se zpracováním osobních údajů s cílem provedení transakce?

Při provádění objednávky pro obchodního partnera není nutné požadovat další souhlas se zpracováním osobních údajů. Základem pro zpracování jeho údajů je uzavřená smlouva s Vámi. Smlouva musí být sepsána, stačí jednoznačné prohlášení o vůli obou stran – na straně kupujícího to může být odpověď na předloženou obchodní nabídku, např. vyplnění objednávkového formuláře v internetovém obchodě a kliknutí na tlačítko „Koupit“. Při získávání údajů zákazníka však nesmíte zapomenout informovat jej o tom, kdo, za jakým účelem a jak dlouho bude jeho údaje zpracovávat.

 

Jsou údaje, které zadávám do systému, bezpečné a zpracovávány v souladu s ONOOÚ?

Údaje zadané do systému jsou bezpečně uschovány na serverech, které se nacházejí v rámci Evropského hospodářského prostoru a které patří společnosti Amazon. Pracovníci zákaznického servisu BitFaktura nemají přímý přístup k údajům, kterými pověříte BitFakturu, nebo k tomu můžete poskytnout dodatečný, časově omezený souhlas. Všichni pracovníci jsou rovněž oprávnění ke zpracovávání osobních údajů a jsou povinni zachovat mlčenlivost vyplývající z podepsané smlouvy se společností BitFaktura.
BitFaktura Vám umožňuje provádět změny a úplně odstranit údaje v případě žádosti o úpravu nebo zastavení zpracování údajů. BitFaktura Vám v souladu s Nařízením rovněž pomůže, pokud je to možné, splnit povinnosti, které jsou stanoveny v Sekci 3 a také v čl. 32-36 Nařízení.

 

Spravuje BitFaktura údaje, které zadáváte do systému?

Zadáním údajů svých obchodních partnerů do systému BitFaktura pověřujete společnost BitFaktura s.r.o. zpracováním osobních údajů jménem Správce. BitFaktura není Správcem údajů a Zpracovatelským subjektem. Vzhledem k pověření ke zpracování údajů, které spravujete, byste s námi měli podepsat Smlouvu týkající se pověření ke zpracování osobních údajů.

 

Jak můžu podepsat smlouvu s BitFaktura týkající se pověření ke zpracování osobních údajů?

Pokud jste si v BitFaktuře vytvořili účet před 22. květnem 2018, smlouvu týkající se prověření ke zpracování údajů jste s námi mohli podepsat v papírové podobě, protože její podepsání bylo možné tímto způsobem. Dne 22. května, dle nových předpisů o ochraně osobních údajů, jsme zveřejnili nový Řád Služby, která poskytne naším Uživatelům snadnou formu uzavření Smlouvy týkající se pověření ke zpracování osobních údajů. Smlouva byla přizpůsobena k požadavkům, které tvoří před Správcem a Procesorem Nařízení. ONOOÚ umožňuje uzavření Smlouvy elektronickou cestou, proto pokud jste vytvořili účet po 22. květnu 2018 nebo přijali ustanovení nového Řádu, splnili jste povinnost Správce o uzavření smlouvy s námi. Zavázali jsme se ke zpracování Vámi pověřených údajů se zvláštní péčí. Pokud se chcete seznámit s obsahem Smlouvy, kliknětesem.

 

Můžu mít vliv na zvýšení bezpečnosti údajů, které uchovávám v Bitfaktuře?

 

  • Při registraci do systému zadejte heslo, které kromě písmen bude obsahovat čísla a malá a velká písmena. Pamatujte si, že tyto údaje musí být tajné, neukládejte je nikam a neukazujte je nikomu;
  • Přihlaste se do systému vždy z internetové stránky https://BitFaktura.cz – zkontrolujte, zda adresa na přihlašovací stránce začíná předponou https, která znamená protokol a odpovídá za bezpečnost připojení;
  • Při přihlášení se k BitFaktura.cz použijte pouze důvěryhodné počítače a mobilní zařízení;
  • Pravidelně měňte své přístupové heslo z úrovně profilu uživatele;
  • Po dokončení práce v systému si pamatujte, abyste použili pro odhlášení tlačítko „Odhlásit“;
  • Použijte ochranu přístupu pro vybrané adresy IP a/nebo dvoufázové ověření přihlášení..