Nejpohodlnější komunikace s Vaší účetní kanceláři

Nový a snadnější způsob, jak zpřístupnit účetní doklady

Vyzkoušejte systém BitFaktura.cz zdarma! Provozuji účetní kancelář a chtěl bych obsluhovat své zákazníky v systému BitFaktura.cz »

Podnikáte a nalezli jste svědomitého odborníka, kterému jste svěřili své účetnictví? Máte se svou účetní dobré vztahy? To je skvělé! Jediné, co Váš tým ještě potřebuje, je snadné a rychlé zpřístupnění dokladů. BitFaktura.cz Vám umožní sdílet doklady a hlášení bez nutnosti jejich odesílání a hlídání termínů.

Nyní ztrácíte velkou spoustu času nad tím, abyste mohli předat vyčerpávající finanční informace své účetní. Obzvláště stresující je to v období zvýšené aktivity jak podnikatelů, tak i účetních na konci účetního roku. Vaše účetní Vám bude neskutečně vděčná, pokud jí umožníte přístup k dokumentaci, kterou spravujete na BitFaktura.cz. Kdyby Vaše účetní mohla trávit méně času získáváním a zadáváním dat a místo toho by měla více času na konstruktivní feedback, který by přinesl reálnou hodnotu, přineslo by to okamžitě výhody!

Jak zpřístupnit účet na BitFaktura.cz účetní

Není nic jednoduššího! K přizvání účetní ke sdílení dokladů se přihlaste do BitFaktura.cz a najděte záložku Nastavení. Postupujte podle jednoduchého návodu. Nyní bude mít účetní přístup pouze pro čtení k dokladům a hlášením z Vašeho účtu na BitFaktura.cz. A co když se Vaše cesty rozejdou? Vždy můžete daná přístupová oprávnění zrušit - můžete si také přidat svou novou účetní.

 

Oprávnění účetní

Přemýšlíte nad tím, co bude moci vidět Vaše účetní po získání přístupu k účtu?

Nahlédněte do poradce a dozvíte se více o přístupu určeném pouze pro čtení dokumentů. 

A co když jsem sám účetní? 

Jestiže pracujete jako účetní, připravili jsme pro Vás neuvěřitelnou nabídku!

Chci! Jenom... Kolik to stojí

Zpřístupnění účtu BitFaktura.cz účetní nebo daňové kanceláři není spojeno s žádnými dalšími výdaji! Účetní můžete poskytnout přístup stejně, jako uživateli v rámci balíčku, který jste si zakoupili.

Nový a snadnější způsob, jak zpřístupnit účetní doklady


Přihlašte se a umožněte přístup k účtu na BitFaktura.cz své účetní »