COVID-19: přehled pomoci pro OSVČ a podnikatele

Daniel Beranek Daniel Beranek 2020-04-07
Koronavirus COVID-19

Mimořádná situace vyžaduje mimořádnou pozornost věnovanou nastartování byznysu. Stručně sumarizujeme formy pomoci pro podnikatele a OSVČ.

Pětadvacítka - kompenzační bonus pro živnostníky (Zdroj: MPO ČR)

Kompenzační bonus pro OSVČ – iniciativa Pětadvacítka

Kompenzace krizové situace pro OSVČ je obětí politických tahanic. Původní návrh 15 000 Kč měsíčně nahradila iniciativa Pětadvacítka, jejímž předmětem byla idea 25 000 Kč jednorázově. Široce kritizovaná prochází dalšími jednáními.

Dle všeho by nakonec kompenzace neměla být podmíněna poklesem obratu. Výše a frekvence podpory zůstávají neupřesněné.

Každopádně:

Ošetřovné pomůže všem živnostníkům starajícím se nejen o děti (Zdroj: MPO ČR)

Ošetřovné

Online formulář pro vytvoření kompletní žádosti o dotaci „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky osetrovne-osvc.plus4u.ne. Žádost stáhnete v PDF a předáte MPO:

 • datovou schránkou:
  • na schránku ID wnswemb;
  • s předmětem fpmpo20 a
  • s PDF přílohou (defaultní název souboru je OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf);
 • emailem:
  • pokud můžete PDF a přílohy podepsat elektronickým podpisem, zkusit to v době krize můžete i bez elektronického podpisu;
  • na mail fpmpo20@mpo.cz;
  • s předmětem fpmpo20;
 • papírově – s uvedením adresy v podobě:
  • "fpmpo20"
   Ministerstvo průmyslu a obchodu
   Na Františku 32
   110 15 Praha 1

V rámci eliminace technických chyb se spolehněte na desktop, Windows a Google Chrome.

ČMRZB bude prostředníkem záruky úvěrů poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Zaručené úvěry

Ministerstvo obchodu a průmyslu a Českomoravská záruční a rozvojová banka spustili programy státem zaručených úvěrů pro podnikatele, jejichž činnost je omezena koronavirem a s ním spojenou situací. První program byl již pozastaven – následuje Záruční program COVID II.

Parametry úvěru

 • Záruka ČMZRB až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru;
 • výše zaručovaného úvěru až 15 000 000 Kč;
 • finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 000 000 Kč;
 • doba ručení až 3 roky.

Oprávněnými způsoby využití zaručených úvěrů dle ČMZRB jsou:

 • náklady na mzdy a energie;
 • platby za nájemné;
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur;
 • předfinancování pohledávek;
 • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

Minimální výše půjčky 10 000 Kč skýtá možnost k využití i drobným podnikatelům. Nutné je ovšem dodržet provozní využití prostředků. Nekvalifikují se ani životní náklady, ani pořizování majetku s výjimkou drobného.

Postup získání zaručeného úvěru

 1. zažádat o úvěr u kterékoliv komerční banky na území ČR;
 2. postupovat dle pokynů bankéře;
 3. vyplnit žádosti a přílohy požadované ČMZRB;
 4. získat předschválení úvěru od komerční banky;
 5. podat žádost a přílohy přes E-podatelnu ČMZRB;
 6. podepsat úvěrovou smlouvu u komerční banky;
 7. čerpat úvěr;
 8. předložit ČMZRB informace o realizaci projektu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pomůže s náhradami mezd prostřednictvím programu Antivirus

Antivirus: náhrada mezd

Stát bude firmám kompenzovat náhrady mezd – a to ve 2 režimech:

 1. režim A
  • překážkou činnosti je karanténa nebo uzavření provozu;
  • náhrada mzdy a odvodů činí 80 %, maximálně 39 000 Kč;
  • zaměstnanec dostává:
   • při karanténě 60 % průměrného výdělku;
   • při uzavření provozu 100 % průměrného výdělku;
 2. režim B
  • překážky v činnosti jsou na straně zaměstnavatele – pramení ze situace kolem COVID-19
  • náhrada mzdy a odvodů činí 60 %, maximálně 29 000 Kč;
  • zaměstnanec dostává 60 – 100 % průměrného výdělku.

Žádosti na program Antivirus je možné podávat od 6. 4. 2020 – a to přes místně příslušný Úřad práce prostřednictvím webu, který bude dostupný z portálu uradprace.cz. Kvalifikují se jen ti zaměstnavatelé, kteří dodržují zákoník práce, vyplácí mzdy a odvody a jejichž zaměstnanci platí nemocenské a důchodové pojištění.

Pokud budete usilovat o náhradu mezd, budete muset nastudovat i Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus (PDF, 782 kB).

Odpuštění sankcí – přiznání, hlášení a placení daní

Do 1. 7. 2020 se promíjí:

 • sankce za pozdě podané přiznání k dani z příjmu;
 • úroky z prodlení platby daně z příjmu;
 • úroky z prodlení plateb ostatních daní;
 • pokuta za nepodání kontrolního hlášení;
 • správní poplatky.

Do 3. 8. 2020 se promíjí sankce za:

 • pozdní podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, a to sice:
  • ČSSZ a
  • zdravotní pojišťovně;
 • pozdní úhradu nedoplatku na sociálním pojistném.

Úhradu nedoplatku na zdravotním pojistném můžete provést bez sankcí do 8 dnů po dni, kdy byl či měl být podán přehled zdravotního pojištění.

Pojištění: zálohy zdravotního a sociálního pojištění

Za období březen až srpen 2020 se odpouští pojistné na sociální a zdravotní pojištění, a to sice ve výši minimálních záloh. Platíte-li běžně minimální zálohy, nyní neplatíte nic. Jestliže máte vyšší než minimální zálohy, pak aktuálně hradíte pouze rozdíl mezi běžnou zálohou a zálohou minimální.

O prominutí povinného sociálního a zdravotního pojištění netřeba žádat. Jen je třeba začít opětovně platit pojistné:

 • sociální – do posledního dne rozhodného měsíce (dle aktuálního návrhu tedy do 30. 9. 2020);
 • zdravotní – do 8. dne následujícího měsíce po měsíci rozhodném (do 8. 10. 2020).
Do pomoci se zapojí i obři reklamního byznysu: Google, Facebook a Seznam

Reklamní prostor: Seznam, Google, Facebook

Seznam

Reklamní prostor můžete zkusit získat na webu nenechame-vas-v-tom.cz. Za vyplnění základních náležitostí o firmě včetně počtu zaměstnanců a poklesu obratu si Vás Seznam uloží do klientské databáze, které se chce ozvat s nabídkou pomoci.

Pomoc má spočívat v poskytnutí reklamního prostoru – ale nepůjde o Sklik, Firmy.cz a Zboží.cz. Problémem trochu je, že v ten moment zůstávají k dispozici už jen obsahové weby. Ze struktury nabídky pak lze vyvodit, že fakticky není určena drobným podnikatelům.

Google

Google také nabídne reklamní prostor – ovšem bez omezení. Získaný kredit půjde užít na všechny produkty Google Ads. Bude ho možno využívat do 31. 12. 2020.

O kredit netřeba žádat – Google ho uvolní do všech reklamních účtů. Jedinou kvalifikační podmínkou je to, že účet od 1. 1. 2019 aktivně inzeruje.

Facebook

Konkrétní podoba podpory ze strany Facebooku není známa. Facebook nastiňuje, že půjde o příspěvky v hotovosti a kredity na reklamu – s reálnými penězi ovšem netřeba počítat.

Kvalifikační podmínky jsou zatím neznámé. Na stránce se můžete upsat k update informací emailem.

A co dál?

Situace kolem koronaviru generuje pomoc nejen ze státní sféry a ze strany mamutích konglomerátů peněz – často se najdou různé lokální a specificky zaměřené aktivity. Pro jejich nalezení je vhodné sledovat uzly, které kumulují veřejnou diskuzi daného odvětví – ať už jde o profesní spolky, rozličné asociace (např. exportu, malých podnikatelů) či v nejzákladnější podobě i facebookové skupiny.

#spolutozvladneme

Svou troškou k obecné pomoci si dovoluje přispět i Bitfaktura – nabízí slevu 35 % na jakýkoliv tarif fakturace. Jakýkoliv tarif si můžete navíc vyzkoušet zcela zdarma po 30 dní – a teprve pak slevu uplatnit. Stačí jen při objednávce zadat kód #spolutozvladneme.

Zdroje
Zpět