náležitosti faktur

Faktura a její náležitosti pro plátce i neplátce DPH

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2021-09-22

Faktura je nejen dokladem účetním, ale i podkladem daňovým. Může se také stát předmětem sporů s úřadem finančním – a tomu je lepší se vyhnout. Třeba splněním všech náležitostí, které jsou od faktury vyžadovány. Které to jsou?

Požadavky na fakturu  dle okolností upravují 3 zákony: 

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 2. Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví – v případě, že subjekt vede účetnictví, a
 3. Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty – u plátců DPH.

Faktura a její náležitosti

Základní náležitosti faktur neplátce DPH

Rozdíly mezi tím, co je povinné a co je vhodné, jsou u neplátce DPH vedoucího či nevedoucího účetnictví tak zanedbatelné, že je netřeba zdůrazňovat. Obecně by faktura neplátce DPH měla zahrnovat:

 • slovní označení dokladu: Faktura; 
 • číslo faktury. To musí splňovat požadavek kontinuity, aby kontrolní orgán byl schopen určit pořadí všech faktur vydaných ve sledovaném období. Číslování faktur tedy musí obsahovat prvek pořadového čísla. Všechny ostatní prvky zahrnuté v číslu faktury (datové ukotvení, označení zákazníka, oboru fakturované činnosti, fakturačního oddělení atd.) nejsou zákonem vyžadovány, ani upravovány; 
 • označení účastníků – běžně jednoho dodavatele a jednoho odběratele. To zahrnuje:
  • jméno firmy (právnická osoba) nebo jméno a příjmení (fyzická osoba);
  • sídlo firmy či místo podnikání; 
  • IČO;
  • označení databáze, v níž je subjekt registrován: živnostenský rejstřík či obchodní rejstřík – u právnické osoby včetně upřesnění oddílu a vložky;
 • popis fakturovaného zboží či služby
 • celkovou částku
 • datum vystavení faktury.

Vhodné je faktury doplnit i o:

 • informaci, že fakturující není plátcem DPH;
 • rozepsání položek faktury a cen za jednotky.

DPH

Faktura plátce DPH

Faktura plátce DPH je daňovým dokladem dle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Jako taková obsahuje prvky vztahující se k DPH hned na několika úrovních:

 • u označení dodavatele:
  • DIČ;
 • u časového ukotvení:
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • u fakturovaných produktů:
  • základ DPH;
  • sazbu DPH a
  • absolutní výši DPH v CZK.

Prvky zákonem nevyžadované

Krom náležitostí zákony vyžadovaných se někdy strany obchodního styku dožadují i prvků, na které zákon už dávno nemyslí. Obligátní dvojkou jsou razítko a podpis. Ani jeden z prvků není dodavatel povinen na faktuře uvést. 

K dalším elementům, které usnadňují práci s fakturou, ale povinné nejsou, patří logo a funkční prvky typu čárového kódu EAN a QR kódu

A nechcete-li plýtvat časem na kontrolu svých faktur:

Zdroje

náležitosti faktur

Faktura a její náležitosti pro plátce i neplátce DPH

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2021-09-22

Faktura je nejen dokladem účetním, ale i podkladem daňovým. Může se také stát předmětem sporů s úřadem finančním – a tomu je lepší se vyhnout. Třeba splněním všech náležitostí, které jsou od faktury vyžadovány. Které to jsou?

Požadavky na fakturu  dle okolností upravují 3 zákony: 

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 2. Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví – v případě, že subjekt vede účetnictví, a
 3. Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty – u plátců DPH.

Faktura a její náležitosti

Základní náležitosti faktur neplátce DPH

Rozdíly mezi tím, co je povinné a co je vhodné, jsou u neplátce DPH vedoucího či nevedoucího účetnictví tak zanedbatelné, že je netřeba zdůrazňovat. Obecně by faktura neplátce DPH měla zahrnovat:

 • slovní označení dokladu: Faktura; 
 • číslo faktury. To musí splňovat požadavek kontinuity, aby kontrolní orgán byl schopen určit pořadí všech faktur vydaných ve sledovaném období. Číslování faktur tedy musí obsahovat prvek pořadového čísla. Všechny ostatní prvky zahrnuté v číslu faktury (datové ukotvení, označení zákazníka, oboru fakturované činnosti, fakturačního oddělení atd.) nejsou zákonem vyžadovány, ani upravovány; 
 • označení účastníků – běžně jednoho dodavatele a jednoho odběratele. To zahrnuje:
  • jméno firmy (právnická osoba) nebo jméno a příjmení (fyzická osoba);
  • sídlo firmy či místo podnikání; 
  • IČO;
  • označení databáze, v níž je subjekt registrován: živnostenský rejstřík či obchodní rejstřík – u právnické osoby včetně upřesnění oddílu a vložky;
 • popis fakturovaného zboží či služby
 • celkovou částku
 • datum vystavení faktury.

Vhodné je faktury doplnit i o:

 • informaci, že fakturující není plátcem DPH;
 • rozepsání položek faktury a cen za jednotky.

DPH

Faktura plátce DPH

Faktura plátce DPH je daňovým dokladem dle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Jako taková obsahuje prvky vztahující se k DPH hned na několika úrovních:

 • u označení dodavatele:
  • DIČ;
 • u časového ukotvení:
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • u fakturovaných produktů:
  • základ DPH;
  • sazbu DPH a
  • absolutní výši DPH v CZK.

Prvky zákonem nevyžadované

Krom náležitostí zákony vyžadovaných se někdy strany obchodního styku dožadují i prvků, na které zákon už dávno nemyslí. Obligátní dvojkou jsou razítko a podpis. Ani jeden z prvků není dodavatel povinen na faktuře uvést. 

K dalším elementům, které usnadňují práci s fakturou, ale povinné nejsou, patří logo a funkční prvky typu čárového kódu EAN a QR kódu

A nechcete-li plýtvat časem na kontrolu svých faktur:

Zdroje

náležitosti faktur

Faktura a její náležitosti pro plátce i neplátce DPH

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2021-09-22

Faktura je nejen dokladem účetním, ale i podkladem daňovým. Může se také stát předmětem sporů s úřadem finančním – a tomu je lepší se vyhnout. Třeba splněním všech náležitostí, které jsou od faktury vyžadovány. Které to jsou?

Požadavky na fakturu  dle okolností upravují 3 zákony: 

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 2. Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví – v případě, že subjekt vede účetnictví, a
 3. Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty – u plátců DPH.

Faktura a její náležitosti

Základní náležitosti faktur neplátce DPH

Rozdíly mezi tím, co je povinné a co je vhodné, jsou u neplátce DPH vedoucího či nevedoucího účetnictví tak zanedbatelné, že je netřeba zdůrazňovat. Obecně by faktura neplátce DPH měla zahrnovat:

 • slovní označení dokladu: Faktura; 
 • číslo faktury. To musí splňovat požadavek kontinuity, aby kontrolní orgán byl schopen určit pořadí všech faktur vydaných ve sledovaném období. Číslování faktur tedy musí obsahovat prvek pořadového čísla. Všechny ostatní prvky zahrnuté v číslu faktury (datové ukotvení, označení zákazníka, oboru fakturované činnosti, fakturačního oddělení atd.) nejsou zákonem vyžadovány, ani upravovány; 
 • označení účastníků – běžně jednoho dodavatele a jednoho odběratele. To zahrnuje:
  • jméno firmy (právnická osoba) nebo jméno a příjmení (fyzická osoba);
  • sídlo firmy či místo podnikání; 
  • IČO;
  • označení databáze, v níž je subjekt registrován: živnostenský rejstřík či obchodní rejstřík – u právnické osoby včetně upřesnění oddílu a vložky;
 • popis fakturovaného zboží či služby
 • celkovou částku
 • datum vystavení faktury.

Vhodné je faktury doplnit i o:

 • informaci, že fakturující není plátcem DPH;
 • rozepsání položek faktury a cen za jednotky.

DPH

Faktura plátce DPH

Faktura plátce DPH je daňovým dokladem dle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Jako taková obsahuje prvky vztahující se k DPH hned na několika úrovních:

 • u označení dodavatele:
  • DIČ;
 • u časového ukotvení:
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • u fakturovaných produktů:
  • základ DPH;
  • sazbu DPH a
  • absolutní výši DPH v CZK.

Prvky zákonem nevyžadované

Krom náležitostí zákony vyžadovaných se někdy strany obchodního styku dožadují i prvků, na které zákon už dávno nemyslí. Obligátní dvojkou jsou razítko a podpis. Ani jeden z prvků není dodavatel povinen na faktuře uvést. 

K dalším elementům, které usnadňují práci s fakturou, ale povinné nejsou, patří logo a funkční prvky typu čárového kódu EAN a QR kódu

A nechcete-li plýtvat časem na kontrolu svých faktur:

Zdroje

Vyzkoušejte BitFakturu

Testujte všechny funkce po dobu 30 dnů zdarma

Registrace