Fakturace do zahraničí: v rámci i mimo EU

Jak fakturovat do zahraničí coby neplátce DPH?

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2021-03-18

Fakturací do zahraničí se pro podnikatele, neplátce DPH, mění jedna zásadní okolnost. Stává se registrovaným k dani z přidané hodnoty. Předpokládejme, že se nechce stát přímo plátcem DPH, nýbrž nabyde statusu identifikované osoby. Ale jen případě, že fakturuje do zemí Evropské unie. Jestliže faktura putuje mimo EU, je tomu totiž jinak. Jak to vypadá v konkrétních případech?

 

Pro fakturování do zahraničí je klíčovou okolností, zda je zemí, kde sídlí strana fakturovaná, země v Evropské unii, nebo země mimo EU.

Země mimo Evropskou unii

Fakturace do zemí mimo Evropskou unii

Jednodušší situace nastává v případě, že podnikatel fakturuje subjektům se sídlem mimo EU. Místem zdanitelného plnění je v tom případě Česká republika. A neplátce DPH sám:

 • se nemusí ani registrovat coby identifikovaná osoba; 
 • neregistruje, ani neodvádí daň z přidané hodnoty; 
 • jen vydá fakturu neplátce DPH, tedy bez jakéhokoliv vyčíslení DPH.

Země Evropské unie

Fakturace do zemí Evropské unie

Složitěji vypadá fakturace do zemí EU. V tom případě neplátce DPH: 

 • vystaví fakturu neplátce DPH (bez vyčíslení DPH); 
 • do 15 dnů od poskytnutí služby podá Přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty coby identifikovaná osoba; 
 • podává Souhrnné hlášení VIES do 25 dnů po skončení měsíce, v němž byla poskytnuta služba mimo ČR, ale v EU. Nepodává nulová souhrnná hlášení za měsíce, kdy žádné služby mimo ČR neposkytla.

V očích EU se identifikovaná osoba stává plátcem DPH. Pro Českou republiku ovšem zůstává nadále neplátcem DPH (např. nemůže odpočítávat a nárokovat DPH na vstupu). A na rozdíl od plátců DPH identifikovaná osoba ani nepodává kontrolní hlášení. 

Výjimky definované dle druhu služeb

Zmíněné případy fakturace do zemí EU a mimo EU počítají s tzv. místem plnění. Vycházejí z něho. A vztahují se ke službám obecně. Nicméně pro některé služby platí speciální podmínky, které blíže specifikuje Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Jsou to:

 • služby vztahující se k nemovité věci; 
 • poskytnutí přepravy osob; 
 • poskytování služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy; 
 • poskytování stravovací služby; 
 • poskytování nájmu dopravního prostředku; 
 • poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani; 
 • poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani; 
 • poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani; 
 • služby poskytované elektronicky.

Zrušení identifikované osoby

Jestliže podnikatele okolnosti nutí, může požádat i o zrušení registrace identifikované osoby. A to sice v případech, že:

 • přestal podnikat; 
 • v tomto ani předchozím kalendářním roce podnikatel nepořídil zboží v hodnotě nad 326 tisíc Kč bez DPH; 
 • za posledních 6 měsíců mu nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo mu nevznikla povinnost
 • přiznat daň z pořízení dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo mu nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení; 
 • stane se oficiálním plátcem DPH.

Seznam doporučení

Obecná doporučení pro faktury do zahraničí

Ať už Vaše faktura poputuje kamkoliv, platí několik pravidel a zvyklostí pro mezinárodní obchodní styk:

 • přeložit fakturu do jazyka odběratele či do některého z mezinárodně používaných jazyků;
 • specifikovat měnu, v níž je faktura vystavena;
 • uvést na faktuře:
  • IBAN – mezinárodní číslo bankovního účtu. Obsahuje kód země, kód banky, předčíslí a číslo účtu a kontrolní číslice pro kontrolní součet;
  • SWIFT – mezinárodní identifikační kód banky;
  • název banky dodavatele – uvést ho není povinností, ale spíš zvyklostí.

Fakturace BitFaktura

Výhody BitFaktury pro přeshraniční fakturaci

Jednou z nejsilnějších oblastí BitFaktury je mezinárodní fakturace. Uživatelsky je aplikace lokalizována do 17 jazyků, ovšem finální faktury mohou být:

 • tištěny v 29 jazycích
 • dvojjazyčně v libovolné kombinaci dostupných jazyků; 
 • ve všech měnách světa s přepočtem podle libovolného kurzu nebo externích zdrojů (Evropské centrální banky, národních bank);
 • přizpůsobeny standardům cílové země; 
 • zpracovány s přizpůsobením DPH: 
  • samostatně lze nastavit DPH pro každý stát, produkt či kategorii; 
  • automaticky se přepočítává DPH na CZK dle právních předpisů ČR.

Zdroje

Fakturace do zahraničí: v rámci i mimo EU

Jak fakturovat do zahraničí coby neplátce DPH?

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2021-03-18

Fakturací do zahraničí se pro podnikatele, neplátce DPH, mění jedna zásadní okolnost. Stává se registrovaným k dani z přidané hodnoty. Předpokládejme, že se nechce stát přímo plátcem DPH, nýbrž nabyde statusu identifikované osoby. Ale jen případě, že fakturuje do zemí Evropské unie. Jestliže faktura putuje mimo EU, je tomu totiž jinak. Jak to vypadá v konkrétních případech?

 

Pro fakturování do zahraničí je klíčovou okolností, zda je zemí, kde sídlí strana fakturovaná, země v Evropské unii, nebo země mimo EU.

Země mimo Evropskou unii

Fakturace do zemí mimo Evropskou unii

Jednodušší situace nastává v případě, že podnikatel fakturuje subjektům se sídlem mimo EU. Místem zdanitelného plnění je v tom případě Česká republika. A neplátce DPH sám:

 • se nemusí ani registrovat coby identifikovaná osoba; 
 • neregistruje, ani neodvádí daň z přidané hodnoty; 
 • jen vydá fakturu neplátce DPH, tedy bez jakéhokoliv vyčíslení DPH.

Země Evropské unie

Fakturace do zemí Evropské unie

Složitěji vypadá fakturace do zemí EU. V tom případě neplátce DPH: 

 • vystaví fakturu neplátce DPH (bez vyčíslení DPH); 
 • do 15 dnů od poskytnutí služby podá Přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty coby identifikovaná osoba; 
 • podává Souhrnné hlášení VIES do 25 dnů po skončení měsíce, v němž byla poskytnuta služba mimo ČR, ale v EU. Nepodává nulová souhrnná hlášení za měsíce, kdy žádné služby mimo ČR neposkytla.

V očích EU se identifikovaná osoba stává plátcem DPH. Pro Českou republiku ovšem zůstává nadále neplátcem DPH (např. nemůže odpočítávat a nárokovat DPH na vstupu). A na rozdíl od plátců DPH identifikovaná osoba ani nepodává kontrolní hlášení. 

Výjimky definované dle druhu služeb

Zmíněné případy fakturace do zemí EU a mimo EU počítají s tzv. místem plnění. Vycházejí z něho. A vztahují se ke službám obecně. Nicméně pro některé služby platí speciální podmínky, které blíže specifikuje Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Jsou to:

 • služby vztahující se k nemovité věci; 
 • poskytnutí přepravy osob; 
 • poskytování služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy; 
 • poskytování stravovací služby; 
 • poskytování nájmu dopravního prostředku; 
 • poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani; 
 • poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani; 
 • poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani; 
 • služby poskytované elektronicky.

Zrušení identifikované osoby

Jestliže podnikatele okolnosti nutí, může požádat i o zrušení registrace identifikované osoby. A to sice v případech, že:

 • přestal podnikat; 
 • v tomto ani předchozím kalendářním roce podnikatel nepořídil zboží v hodnotě nad 326 tisíc Kč bez DPH; 
 • za posledních 6 měsíců mu nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo mu nevznikla povinnost
 • přiznat daň z pořízení dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo mu nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení; 
 • stane se oficiálním plátcem DPH.

Seznam doporučení

Obecná doporučení pro faktury do zahraničí

Ať už Vaše faktura poputuje kamkoliv, platí několik pravidel a zvyklostí pro mezinárodní obchodní styk:

 • přeložit fakturu do jazyka odběratele či do některého z mezinárodně používaných jazyků;
 • specifikovat měnu, v níž je faktura vystavena;
 • uvést na faktuře:
  • IBAN – mezinárodní číslo bankovního účtu. Obsahuje kód země, kód banky, předčíslí a číslo účtu a kontrolní číslice pro kontrolní součet;
  • SWIFT – mezinárodní identifikační kód banky;
  • název banky dodavatele – uvést ho není povinností, ale spíš zvyklostí.

Fakturace BitFaktura

Výhody BitFaktury pro přeshraniční fakturaci

Jednou z nejsilnějších oblastí BitFaktury je mezinárodní fakturace. Uživatelsky je aplikace lokalizována do 17 jazyků, ovšem finální faktury mohou být:

 • tištěny v 29 jazycích
 • dvojjazyčně v libovolné kombinaci dostupných jazyků; 
 • ve všech měnách světa s přepočtem podle libovolného kurzu nebo externích zdrojů (Evropské centrální banky, národních bank);
 • přizpůsobeny standardům cílové země; 
 • zpracovány s přizpůsobením DPH: 
  • samostatně lze nastavit DPH pro každý stát, produkt či kategorii; 
  • automaticky se přepočítává DPH na CZK dle právních předpisů ČR.

Zdroje

Vyzkoušejte BitFakturu

Testujte všechny funkce po dobu 30 dnů zdarma

Registrace