Automatické vystavování skladových dokumentů  

Vystavujte všechny skladové doklady z jednoho místa 

Díky skladovému programu BitFaktura můžete generovat následující skladové doklady:

 

  • Externí výdej,
  • PW - Interní příjem,
  • RW - Interní výdej,
  • MM - Meziskladový přesun,
  • Rez - Rezervace,
  • Inw - Inventarizace 

 

Rovněž získáte možnost automatického generování dokladů o příjmu a výdeji na základě faktur.