Obsluha skladů

Podrobný popis »

Po aktivaci funkce skladů můžete začít spravovat skladové zásoby - jedno či více skladů a vystavovat následující doklady:

  • PZ - przyjęcie zewnętrzne 
  • WZ - Wydanie zewnętrzne 
  • PZk - przyjęcie zewnętrzne korekta
  • WZk - Wydanie zewnętrzne korekta
  • PW - Przyjęcie wewnętrzne
  • RW - Rozchód wewnętrzny
  • MM - Przesunięcie magazynowe (MM+ i MM-)
  • ZT - Zamówienie towaru
  • Rez - Rezerwacja
  • Inwentaryzacja

Ceny výrobků mohou být zadávány v libovolné měně (CZK, PLN, EUR, USD, GBP apod.) a automaticky přepočítávány na hlavní měnu stanovenou uživatelem. 

V případě správy několika skladů je možné určovat různé prodejní ceny v každém skladu. 

Na rozhodnutí uživatele je to, zda výtisky skladových dokladů budou obsahovat kupní ceny. Při vystavování faktur je možné určit, ze kterého skladu jsou výrobky odebírány. Díky tomu bude systém znát přesný stav výrobků v každém skladu. 

Jednotlivým uživatelům, kteří mají přístup do systému, může majitel účtu omezit přístup do vybraných skladů. Uživatelé budou moci odebírat výrobky k vystavování faktur pouze ze skladů, které jim budou přiděleny. 

Náš fakturační systém dbá o to, aby vedení prodejní dokumentace bylo v maximální míře optimalizováno. 

 

F Help Screenmagazyny