Fakturace na přelomu roku

Faktury, jejich účtování a číslování na přelomu roku

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2020-12-23

Fakturování na přelomu roku má svá specifika. Rozdíly nejsou pouze v plnění a zúčtování faktur, ale také mezi fakturami zálohovými a finálními a způsobem účtování a danění konkrétních daňových subjektů. 

Účtování faktur na přelomu roku neovlivňuje pouze datum vystavení a uhrazení, ale zejména způsob účtování a také časová a předmětná vztažnost faktur k účetnímu období.

OSVČ vedoucí daňovou evidenci či danící pomocí paušálních výdajů

Nejjednodušší situace je u OSVČ s daňovou evidencí či paušálními výdaji. Předmětem daně jsou totiž skutečné příjmy, a to v momentě jejich uskutečnění. A tak například faktura vystavená 30. 12. 2020 a uhrazená 5. 1. 2021 se stává předmětem daně roku 2021, nikoliv roku 2020. Podstatný je totiž příjem a tím se faktura stává až v momentu úhrady.

Zálohové faktury

Totéž platí pro zálohové faktury. Podstatný je moment skutečné úhrady fakturované částky, nikoliv to, kdy je vystavena finální účetní faktura. I když k definitivnímu dodání předmětu faktury a vystavení finální účetní faktury dojde až v novém roce, musí být zúčtována a zdaněna v tom roce, kdy došlo k jejímu uhrazení.

Subjekty, které vedou účetnictví

Právnické osoby a fyzické osoby, které musí vést účetnictví, by měly zachovat tzv. akruální princip: zúčtovat náklady a výnosy v roce, k němuž se věcně a časově vztahují. Jestliže tedy firma pracuje s fakturou, jejíž plnění se vztahuje ke starému roku, měla by ho zúčtovat ke starému roku. Pokud jde o fakturu naopak hrazenou dopředu, měla by ji zúčtovat až v roce novém. 

V účetnictví pro tyto převody slouží účtová třída 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv, která obsahuje účty časového rozlišení a dohadné účty aktivní a pasivní. Aby jednotka mohla nasměrovat náklady a výnosy do souvisejícího období pomocí účtů časového rozlišení, musí být definovány na základě:

  1. účelu;
  2. období a
  3. částky.

Nelze-li je definovat jednou z podmínek, je nutné využít dohadné účty aktiv a pasiv.

Zálohové faktury

Účetnictví se na rozdíl od daňové evidence nesoustředí na to, kdy dochází k úhradě, ale na to, kdy dochází ke zdanitelnému plnění → tj. vzniku nákladu či výnosu. Jestliže k dodání předmětu zálohové faktury či k vystavení finální účetní faktury dojde až v roce novém, pak by měla být zúčtována k novému roku i v tom případě, že zálohová faktura byla zaplacena ještě ve starém roce.

Číslování faktur na přelomu roku

Číslování faktur vychází z interní směrnice účetní jednotky, což se může rovnat prostému rozhodnutí živnostníka. Jedinou podmínkou je zachování číselné řady.

Častou praxí je zakomponování čísla roku vztahujícího se k datu vystavení. Ve fakturačních programech dochází k automatickému přechodu číselné řady na nový rok. V případech, kdy v novém roce chcete vystavit fakturu ke starému roku, je vhodné zkontrolovat a eventuálně poupravit její očíslování.

Zdroje

Fakturace na přelomu roku

Faktury, jejich účtování a číslování na přelomu roku

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2020-12-23

Fakturování na přelomu roku má svá specifika. Rozdíly nejsou pouze v plnění a zúčtování faktur, ale také mezi fakturami zálohovými a finálními a způsobem účtování a danění konkrétních daňových subjektů. 

Účtování faktur na přelomu roku neovlivňuje pouze datum vystavení a uhrazení, ale zejména způsob účtování a také časová a předmětná vztažnost faktur k účetnímu období.

OSVČ vedoucí daňovou evidenci či danící pomocí paušálních výdajů

Nejjednodušší situace je u OSVČ s daňovou evidencí či paušálními výdaji. Předmětem daně jsou totiž skutečné příjmy, a to v momentě jejich uskutečnění. A tak například faktura vystavená 30. 12. 2020 a uhrazená 5. 1. 2021 se stává předmětem daně roku 2021, nikoliv roku 2020. Podstatný je totiž příjem a tím se faktura stává až v momentu úhrady.

Zálohové faktury

Totéž platí pro zálohové faktury. Podstatný je moment skutečné úhrady fakturované částky, nikoliv to, kdy je vystavena finální účetní faktura. I když k definitivnímu dodání předmětu faktury a vystavení finální účetní faktury dojde až v novém roce, musí být zúčtována a zdaněna v tom roce, kdy došlo k jejímu uhrazení.

Subjekty, které vedou účetnictví

Právnické osoby a fyzické osoby, které musí vést účetnictví, by měly zachovat tzv. akruální princip: zúčtovat náklady a výnosy v roce, k němuž se věcně a časově vztahují. Jestliže tedy firma pracuje s fakturou, jejíž plnění se vztahuje ke starému roku, měla by ho zúčtovat ke starému roku. Pokud jde o fakturu naopak hrazenou dopředu, měla by ji zúčtovat až v roce novém. 

V účetnictví pro tyto převody slouží účtová třída 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv, která obsahuje účty časového rozlišení a dohadné účty aktivní a pasivní. Aby jednotka mohla nasměrovat náklady a výnosy do souvisejícího období pomocí účtů časového rozlišení, musí být definovány na základě:

  1. účelu;
  2. období a
  3. částky.

Nelze-li je definovat jednou z podmínek, je nutné využít dohadné účty aktiv a pasiv.

Zálohové faktury

Účetnictví se na rozdíl od daňové evidence nesoustředí na to, kdy dochází k úhradě, ale na to, kdy dochází ke zdanitelnému plnění → tj. vzniku nákladu či výnosu. Jestliže k dodání předmětu zálohové faktury či k vystavení finální účetní faktury dojde až v roce novém, pak by měla být zúčtována k novému roku i v tom případě, že zálohová faktura byla zaplacena ještě ve starém roce.

Číslování faktur na přelomu roku

Číslování faktur vychází z interní směrnice účetní jednotky, což se může rovnat prostému rozhodnutí živnostníka. Jedinou podmínkou je zachování číselné řady.

Častou praxí je zakomponování čísla roku vztahujícího se k datu vystavení. Ve fakturačních programech dochází k automatickému přechodu číselné řady na nový rok. V případech, kdy v novém roce chcete vystavit fakturu ke starému roku, je vhodné zkontrolovat a eventuálně poupravit její očíslování.

Zdroje

Vyzkoušejte BitFakturu

Testujte všechny funkce po dobu 30 dnů zdarma

Registrace