Kouzlo skladové evidence

author Daniel Beranek , 2020-06-10

Skladová evidence možná nezní jako nejlepší zábava na páteční večer, ale každopádně to je spolehlivý parťák na každý pracovní den. Zajistí řízení skladových zásob, obstará evidenci zboží a jeho pohybů, poskytne data pro fakturaci, management i prodej. A to vše okamžitě a online – pokud má podobu robustního řešení.

Sklady a jejich evidence

Evidence zboží

Základní funkcí skladové evidence je evidence zboží. Je založena na skladových kartách a na práci s daty, která se na kartách nachází. 

Co zahrnuje evidence zboží?

 • Základní popis:
  • jméno, kód zboží, EAN (čárový kód), popis, fotodokumentace; 
 • cenu:
  • cena bez DPH, výše DPH v procentech i v absolutní výši, cena s DPH;
 • množství:
  • dostupné množství zboží;
  • prodej bez skladových dokumentů;
 • parametry:
  • velikost, výška, šířka, velikost jednotky, hmotnost, jednotková hmotnost;
 • strukturální prvky:
  • třídění dle kategorií a štítků;
 • speciální vstupy:
  1. služby – skladová evidence BitFaktura umí evidovat i služby. Jen pro ně nejsou vydávány skladové dokumenty a nejsou omezeny množstvím; 
  2. sady – evidence umí pracovat se sadami, které obsahují více výrobků, a které je třeba evidovat, expedovat a fakturovat dohromady coby sadu; 
  3. limit množství – ovlivňuje fakturaci i prodej. Neumožní vyfakturovat a prodat větší počet produktů, než jaký je na skladě;
  4. samostatné prodejní ceny skladů – na každém obsluhovaném skladě může být stejný produkt veden v jiných cenách, hladinách DPH a měnách.

Skladová evidence: přidání produktu na skladovou kartu

Obsluha skladů a související doklady

Sklad, to není jen statická množina výrobků v areálu firmy. Je to neskutečné množství pohybů dovnitř, ven a mezi sklady. Úlohou skladové evidence je zaznamenávat veškeré změny všech skladů a poskytovat data dalším částem firmy. Typicky generuje:

 • skladové karty;
 • příjemky a výdejky zboží;
 • opravné doklady;
 • interní příjem a výdej;
 • meziskladové přesuny;
 • rezervace;
 • inventarizace. 

Reporty skladové evidence

Reporty

Že dění na skladě není samoúčelné, je třeba pomocí skladové evidence generovat přehledy, které slouží ekonomickému plánování. Z nejdůležitějších reportů nabízených BitFakturou jmenujme:

 • shrnutí skladových operací;
 • výdajová inventarizace;
 • přehled množství výrobků na základě skladových dokladů; 
 • výkaz množství a hodnoty produktů; 
 • marže.

BitFaktura skýtá i jednodušší variantu skladové evidence označenou Produkty, která umožňuje generovat i další reporty orientované podle jednotlivých produktů. 

Skladová evidence je nezastupitelným dílkem komplexu firmy

Integrace s ostatními systémy

Schopnosti parciálních funkcionalit mnohonásobně zvyšují robustní řešení, která jsou schopna integrovat velké množství různých vstupů. Nejinak je tomu u BitFaktury. 

Integrace s fakturací umožňuje obousměrné ovlivňování fakturace a skladů, automatické generování dokladů iniciované z obou stran (příjemek, faktur) a dispozici reálných dat všem účastníkům. Integrace s eshopem usnadňuje obsluhu internetového obchodu, zobrazení správného množství na skladu a rychlejší odbavení objednávky. Integrace s CRM umí přímo do skladové evidence zahrnout všechny databáze zákazníků, dodavatelů a odběratelů a všechna data potřebná pro řízení vztahů. 

A všechna spojení nemusí ani nabývat podob datových můstků. Dostatečně užitečné jsou i reporty pro management, vzájemně propojené databáze informací spadajících do jedné kategorie či prosté ovlivňování dokladových stavů mezi jednotlivými systémy. 

Zdroje