Kouzlo skladové evidence

Daniel Beranek Daniel Beranek 2020-06-10
Skladová evidence chrání podnik před chaosem skladů

Skladová evidence možná nezní jako nejlepší zábava na páteční večer, ale každopádně to je spolehlivý parťák na každý pracovní den. Zajistí řízení skladových zásob, obstará evidenci zboží a jeho pohybů, poskytne data pro fakturaci, management i prodej. A to vše okamžitě a online – pokud má podobu robustního řešení.

Evidence zboží

Základní funkcí skladové evidence je evidence zboží. Je založena na skladových kartách a na práci s daty, která se na kartách nachází. 

Co zahrnuje evidence zboží?

 • Základní popis:
  • jméno, kód zboží, EAN (čárový kód), popis, fotodokumentace; 
 • cenu:
  • cena bez DPH, výše DPH v procentech i v absolutní výši, cena s DPH;
 • množství:
  • dostupné množství zboží;
  • prodej bez skladových dokumentů;
 • parametry:
  • velikost, výška, šířka, velikost jednotky, hmotnost, jednotková hmotnost;
 • strukturální prvky:
  • třídění dle kategorií a štítků;
 • speciální vstupy:
  1. služby – skladová evidence BitFaktura umí evidovat i služby. Jen pro ně nejsou vydávány skladové dokumenty a nejsou omezeny množstvím; 
  2. sady – evidence umí pracovat se sadami, které obsahují více výrobků, a které je třeba evidovat, expedovat a fakturovat dohromady coby sadu; 
  3. limit množství – ovlivňuje fakturaci i prodej. Neumožní vyfakturovat a prodat větší počet produktů, než jaký je na skladě;
  4. samostatné prodejní ceny skladů – na každém obsluhovaném skladě může být stejný produkt veden v jiných cenách, hladinách DPH a měnách.

Skladová evidence: přidání produktu na skladovou kartu

Obsluha skladů a související doklady

Sklad, to není jen statická množina výrobků v areálu firmy. Je to neskutečné množství pohybů dovnitř, ven a mezi sklady. Úlohou skladové evidence je zaznamenávat veškeré změny všech skladů a poskytovat data dalším částem firmy. Typicky generuje:

 • skladové karty;
 • příjemky a výdejky zboží;
 • opravné doklady;
 • interní příjem a výdej;
 • meziskladové přesuny;
 • rezervace;
 • inventarizace. 

Reporty skladové evidence

Reporty

Že dění na skladě není samoúčelné, je třeba pomocí skladové evidence generovat přehledy, které slouží ekonomickému plánování. Z nejdůležitějších reportů nabízených BitFakturou jmenujme:

 • shrnutí skladových operací;
 • výdajová inventarizace;
 • přehled množství výrobků na základě skladových dokladů; 
 • výkaz množství a hodnoty produktů; 
 • marže.

BitFaktura skýtá i jednodušší variantu skladové evidence označenou Produkty, která umožňuje generovat i další reporty orientované podle jednotlivých produktů. 

Skladová evidence je nezastupitelným dílkem komplexu firmy

Integrace s ostatními systémy

Schopnosti parciálních funkcionalit mnohonásobně zvyšují robustní řešení, která jsou schopna integrovat velké množství různých vstupů. Nejinak je tomu u BitFaktury. 

Integrace s fakturací umožňuje obousměrné ovlivňování fakturace a skladů, automatické generování dokladů iniciované z obou stran (příjemek, faktur) a dispozici reálných dat všem účastníkům. Integrace s eshopem usnadňuje obsluhu internetového obchodu, zobrazení správného množství na skladu a rychlejší odbavení objednávky. Integrace s CRM umí přímo do skladové evidence zahrnout všechny databáze zákazníků, dodavatelů a odběratelů a všechna data potřebná pro řízení vztahů. 

A všechna spojení nemusí ani nabývat podob datových můstků. Dostatečně užitečné jsou i reporty pro management, vzájemně propojené databáze informací spadajících do jedné kategorie či prosté ovlivňování dokladových stavů mezi jednotlivými systémy. 

Zdroje
Zpět