BitFaktura Příručka


Jazykové verze faktur - faktura EU

Plátce daně může vystavovat faktury v libovolném cizím jazyce, jestliže prodává zboží či služby zahraničnímu subjektu - přičemž takto může vystavit také EU fakturu (evropskou). Tímto způsobem může také dokladovat transakce s českými společnostmi. 

Faktura v cizím jazyce a možnosti systému BitFaktura.cz

Momentálně je na BitFaktura.cz možné vystavovat faktury v 29 jazycích:

- albánském, anglickém, anglickém UK, arabském, čínském, chorvatském, chorvatském (Bosna a Hercegovina), polském, estonském, francouzském, řeckém, gruzínském, španělském, holandském, litevském, lotyšském, německém, perském, polském, portugalském, ruském, rumunském, slovenském, slovinském, švédském, tureckém, ukrajinském, maďarském, italském.

Nebo s dvojjazyčnými popisy:

česko-albánské, česko-anglické, česko-anglické UK, česko-arabské, česko-čínské, česko-chorvatské, česko-chorvatské (Bosna a Hercegovina), česko-polské, česko-estonské, česko-francouzské, česko-řecké, česko-gruzínské, česko-španělské, česko-holandské, česko-litevské,

 česko-lotyšské, česko-německé, česko-perské, česko-české, česko-portugalské, česko-ruské, česko-rumunské, česko-slovenské, česko-slovinské, česko-švédské, česko-turecké, česko-ukrajinské, česko-maďarské, česko-italské.

Navíc BitFaktura.cz umožňuje vystavit z faktury připravené v českém jazyce fakturu v cizím jazyce. 

Barbara Barbara

Barbara