Evidence firemních nákladů

Při používání systému BitFaktura.cz získáváte plnou kontrolu nad svými firemními výdaji. 

Údaje z faktur a jiných dokladů k nákupu můžete zavádět do systému spolu s přílohami v podobě jejich skenů v PDF. Mohou to být např. skeny smluv o dílo, faktur a paragonů. Umožní to přístup k nim kdekoliv a kdykoliv, přičemž ušetříte místo pro jejich shromažďování a uchovávání. 

Díky zadávání dokladů o nákupu a prodeji získáváte pomocí přehledných hlášení průběžný obraz o financích firmy. 

 

 

Nastavování statusů a kategorií

U každého zavedeného výdajového dokladu můžete označit status a zvolit kategorii, do které tento doklad patří. 

 

Přidávání příloh k výdajům

Originál každého výdajového dokladu může být nahráván do systému jako příloha. Díky tomu je kdykoliv možné prohlédnout si originál dokladu, na jehož základě byl výdaj vytvořen.