Více jazyků a měn

Pomocí BitFaktury můžete vystavovat faktury ve všech světových měnách, které se přepočítávají podle libovolného směnného kurzu, kurzu České národní banky nebo Evropské centrální banky.

U zahraničních faktur lze zobrazovat popisy v češtině, angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, italštině, holandštině, ruštině, češtině, chorvatštině, polštině, slovinštině, maďarštině, estonštině, řečtině, čínštině či lotyštině.

Dokumenty lze vytisknout v libovolné kombinaci dostupných jazyků. Na dokumentech mohou být dvojjazyčné kombinace – česko-anglické, česko-německé, česko-francouzské apod.

Náš online fakturační program umožňuje volný a snadný tok dokumentů mezi vámi a vaším zákazníkem, ať už se nachází v Evropě nebo v jiné části světa.

Pečujeme o to, aby každá faktura splňovala fakturační normy dané země.

Více jazyků
Aplikace umožňuje vystavovat dokumenty v angličtině, francouzštině, ruštině, španělštině, italštině a němčině (i s popisy – česko-anglickými, česko-německými, česko-francouzskými, česko-slovenskými, česko-italskými, česko-ruskými) .
Více jmen
Při vystavování dokumentů lze vybrat jinou měnu než euro. Systém přizpůsobí formátování částek specifikům konkrétní měny.

Ověřte si možnosti BitFaktury!

Vyzkoušet zdarma na 30 dní. Žádné instalační poplatky ani dlouhodobé závazky.

Vyzkoušet zdarma