Evidence nákladů

Pomocí BitFaktury získáte úplnou kontrolu nad výdaji společnosti.

Do systému můžete zadávat údaje na fakturách a jiných nákupních dokladech společně s přílohami jejich naskenovaných verzí ve formátu PDF. Může jít například o skeny pracovních smluv, faktur a účtenek. Díky tomu k nim budete mít přístup kdykoli a odkudkoli na světě a ušetříte místo pro jejich shromažďování a ukládání.

Zadáváním nákupních a prodejních dokladů můžete sledovat finance své společnosti v reálném čase pomocí dostupných přehledů.

Nastavení stavů a ​​kategorií
U každého zadaného výdajového dokladu lze označit stav a vybrat kategorii, do které takový výdaj patří.
Připojování příloh k výdajům
Originál každého výdajového dokladu lze nahrát do systému jako přílohu. Takto si můžete kdykoli prohlédnout původní dokument, na jehož základě byl výdaj vyúčtován.

Ověřte si možnosti BitFaktury!

Vyzkoušet zdarma na 30 dní. Žádné instalační poplatky ani dlouhodobé závazky.

Vyzkoušet zdarma