Správa skladů

Po aktivaci možnosti pro sklady můžete začít spravovat své zásoby na skladě – v jednom či více – a vystavovat skladové doklady.

Skladové doklady
Pomocí BitFaktury můžete vystavovat tyto skladové dokumenty:
  • PZ – přijetí zboží
  • VZ – vydání zboží
  • EPO – externí příjem oprava
  • EVO – externí výdaj oprava
  • IP – interní přijetí
  • IV – interní vydání
  • PS – převod mezi sklady
  • OZ – objednávka zboží
  • Rez – rezervace
  • Inventarizace

Ceny výrobků lze zadávat v libovolné měně (CZK, PLN, EUR, USD, GBP atd.) a automaticky se přepočítají na hlavní měnu uvedenou uživatelem.

Při správě více skladů můžete v každém skladu určit jiné prodejní ceny.

O tom, zda budou tiskové sestavy skladových dokladů obsahovat nákupní ceny, rozhoduje uživatel. Při vystavování faktur je možné určit, ze kterého skladu se výrobky odebírají. Tím se zajistí, aby systém znal přesný stav výrobků v každém skladu.

Vlastník účtu může jednotlivým uživatelům pozvaným do systému omezit přístup do vybraných skladů. Uživatelé budou moci načítat produkty pro fakturaci pouze z přidělených skladů.

Náš fakturační systém zaručuje co nejvyhodnější evidenci prodeje.

Ověřte si možnosti BitFaktury!

Vyzkoušet zdarma na 30 dní. Žádné instalační poplatky ani dlouhodobé závazky.

Vyzkoušet zdarma