Reporty a grafy

Pomocí naší fakturační aplikace můžete mimo jiné dostávat komplexní reporty o denních nebo měsíčních objemech nebo částkách prodeje, zákaznících a produktech, jakož i pokladní výkazy.

Jediným kliknutím můžete vytvořit a vytisknout zprávu o prodeji za předchozí rok, měsíc, porovnat údaje či si naplánovat budoucí cíle.

Porovnávejte data, identifikujte trendy a využívejte tyto informace k optimalizaci činností. Nejen, že to urychluje rozhodovací procesy, ale pomáhá lépe pochopit činnost vlastní firmy.

Součet fakturovaných částek
Systém vytváří přehledné grafy znázorňující změny příjmů z našich produktů.

Ověřte si možnosti BitFaktury!

Vyzkoušet zdarma na 30 dní. Žádné instalační poplatky ani dlouhodobé závazky.

Vyzkoušet zdarma