Rychlá fakturace

BitFaktura byla navržena tak, aby nejdůležitější funkce byly snadno dostupné, přičemž méně často používané možnosti jsou umístěny v pozadí. Podstatná políčka se nacházejí na vhodných místech, abyste je nemuseli hledat, a při vystavování dalších podobných dokumentů vám systém navrhne zadání již vložených údajů.

Fakturační program umožňuje zadávat částky s nebo bez DPH – ostatní částky se okamžitě automaticky přepočítávají.

V současnosti je možné v systému vystavovat tyto doklady: faktura - daňový doklad, proforma faktura, daňový doklad o přijatě platbě, konečné faktury, faktury v režimu přenesené daňové povinnosti, opravné daňové doklady, účtenky, paragony, skladové dokumenty, pokladní dokumenty, interní doklady, vlastní neúčetní doklady a ostatní faktury.

Software pro fakturaci, který nabízíme, vám umožňuje pohodlně spravovat účetní záznamy – možnost tisku nebo vystavení podobné faktury, pokud se služba či výrobek prodávají opakovaně.

Automaticky vytvářená po sobě jdoucí čísla dokumentů
Při vytváření nové faktury ji systém automaticky přiřadí pořadové číslo a aktuální datum vystavení.
Údaje o zákazníkovi
Po zadání údajů o určité společnosti vám systém při další fakturaci navrhne úplné údaje o daném zákazníkovi.
Libovolná sazba DPH
Program umožňuje výběr libovolné sazby DPH u různých produktů a nabízí také mnoho možných jednotek.
Dynamické vytváření
Bez ohledu na to, které údaje zadáte dřív, systém automaticky průběžně přepočítává zbývající čísla na položce dokladu.

Ověřte si možnosti BitFaktury!

Vyzkoušet zdarma na 30 dní. Žádné instalační poplatky ani dlouhodobé závazky.

Vyzkoušet zdarma