Tisk a odeslání

Zasílání faktur zákazníkovi klasickou poštou již není nutné.

V BitFaktuře ji můžete přímo ze systému odeslat na e-mailovou adresu zákazníka. Adresát si může dokument okamžitě prohlédnout online nebo si jej stáhnout jako soubor PDF a sám si jej vytisknout.

Toto řešení zaručuje, že se doklad dostane k adresátovi, a šetří také náklady na tradiční poštovné či tisk. Mnozí naši klienti používají toto řešení, protože jim jde o čas – přejí si, aby se dokument dostal do rukou příjemce co nejrychleji.

Odkaz na náhled
Dokument lze klientovi zaslat bez použití poštovní schránky. Systém poskytuje jednoduchý formulář pro zadání obsahu, přiložení dokumentu ve formátu PDF a odkaz na online náhled.
Tisk kopií a originálů
Dokumenty lze snadno stáhnout ve formátu PDF, a poté vytisknout a poslat klasickou poštou.

Ověřte si možnosti BitFaktury!

Vyzkoušet zdarma na 30 dní. Žádné instalační poplatky ani dlouhodobé závazky.

Vyzkoušet zdarma