Pravidelné faktury

V BitFaktura.cz dbáme o automatizaci oběhu dokladů ve Vaší firmě. Máte-li zákazníka, kterému vystavujete faktury, např. každé dva měsíce nebo každé čtvrtletí, máme pro Vás řešení.

Pravidelné faktury se nastavují tak, aby se vystavovaly automaticky ve stanovených časových intervalech (např. druhého dne každého měsíce).

Ve Vámi stanovených časových intervalech se budou v systému objevovat nové faktury a administrátorovi systému budou odesílány e-maily s informací o nové faktuře. Takové faktury mohou být rovněž automaticky odesílány na e-mail zákazníka.