Reporty a diagramy

Díky používání naší aplikace pro vystavování faktur můžete dostávat podrobné reporty, která se mimo jiné týkají: denního nebo měsíčního objemu a hodnoty prodeje, zákazníků a výrobků, jakož i pokladní knihy. 

Jediným kliknutím můžete vygenerovat a vytisknout reporty o prodeji v předchozím roce, měsíci, srovnávat údaje a plánovat cíle do budoucna. 

 

 

Součet částek z vystavených faktur

Systém generuje přehledné diagramy, které zobrazují kolísání příjmů z Vašich výrobků.