Tisk a odesílání faktur e-mailem 

Odesílání faktur zákazníkovi klasickou poštou již dnes není nutné. 

Na BitFaktura.cz můžete po vystavení faktury přímo ze systému odeslat tuto fakturu na e-mailovou adresu daného zákazníka. Adresát si může okamžitě doklad prohlédnout on-line, stáhnout si jej ve formátu PDF a vytisknout si jej u sebe. 

Díky tomuto řešení máte jistotu, že doklad bude adresátovi doručen, ušetříte rovněž náklady na tisk a poštovné. 

Mnoho našich zákazníků využívá tohoto řešení, protože jim záleží na čase - chtějí, aby byl doklad co nejdříve doručen odběrateli. 

 

Odkaz k náhledu

Doklad můžete zákazníkovi zaslat bez použití poštovní schránky. Systém poskytuje jednoduchý formulář pro vyplnění obsahu zprávy, připojení dokladu v PDF a odkazu pro on-line náhled.

 

Tisk kopie a originálu

Doklady je možné jednoduše stáhnout ve formátu PDF a následně jej vytisknout a zaslat tradiční poštou.