Více uživatelů

Chcete, aby měly on-line přístup k fakturám také další osoby? S BitFaktura.cz je to možné.

Můžete založit účty svým spolupracovníkům nebo přidělit přístup pracovníkům účetní kanceláře. Uživatelé s omezeným přístupem budou moci např. pouze prohlížet a průběžně zaúčtovávat doklady objevující se v systému, ovšem bez možnosti jejich generování. 

Díky tomuto řešení ušetříte čas spojený s fyzickým předáváním dokladů účetní a navíc budete mít jistotu, že úkony spojené s financemi Vaší firmy jsou prováděny bezpečně.

V nastavení svého účtu můžete spravovat přístup svých spolupracovníků k panelu pro administraci faktur.

Přidávání spolupracovníků

Je možné přidávat administrátory pro společné spravování dokladů. Aby taková osoba mohla přijmout pozvání, musí se zaregistrovat v systému firmlet.