Statusy plateb

Pořádek ve fakturách je důležitý - o tom ví své každý podnikatel, který jich vystavuje více, než jen několik za měsíc. Po vystavení dokladu můžete každému z nich přidělit příslušný status, což výrazně usnadní hledání mezi fakturami a jejich třídění. 

BitFaktura.cz umožňuje přidělit fakturám statusy (odeslaná, zaplacená, nezaplacená), abyste je již pozdějí nemuseli znovu editovat. 

Statusy vystavených faktur můžete měnit i hromadně, což ušetří ještě více času. Barevné označení jednotlivých faktur na seznamu Vám umožní snadné vyhledávání konkrétního dokladu.

Status platby

K fakturám, které vytvoříte, můžete přiřadit některý ze čtyř uvedených statusů.

Hromadná změna statusů

BitFaktura umožňuje snadno editovat více faktur najednou.